• 1zzz

  Strona jagodzin.pl została uruchomiona w nowej wersji.

 • 2

  Artykuły archiwalne będą sukcesywnie przywracane.

 • 3

  Do czasu zakończenia prac strona może działać nieprawidłowo

 • 4

  jagodzin.pl

Copyright 2017 - Joomla 3.5 Templates - Custom text here

W dniu 19 września 2017 roku, we wtorek, do naszej szkoły przyjechało czworo gości- NA ROWERACH. Nasi goście przyjechali do nas w ramach 8 edycji programu  edukacyjno - warsztatowego „Zielony Rower”.

"Zielony Rower" to cykliczny program kierowany do osób zajmujących się edukacją leśną i przyrodniczą. Ta atrakcyjna impreza edukacyjna, która w tym roku po raz pierwszy objęła uczniów ze szkół z okolic Bolesławca, pozwala na poznanie ciekawych metod pracy. Bycie jednocześnie nauczycielem i uczniem umożliwia edukatorom leśnym zrozumienie swojego odbiorcy, sposobu myślenia i postrzegania lasu oczami ucznia.

Dodaj komentarz

W ubiegłą sobotę druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej w Jagodzinie wraz z druhami Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej działającej przy naszej jednostce udali się do Hodkovic nad Mohelkou, na  uroczyste  otwarcie ścieżki edukacyjnej "Zastav Se poutníče" – „Zatrzymaj się pielgrzymie“ , w ramach współpracy międzynarodowej Gminy i Miasta Węgliniec. Nasz udział w tym wydarzeniu był spowodowany rozszerzeniem współpracy m.in. o ochronę p.poż. i współpracę Gminnej Rady Seniorów.

Dodaj komentarz

W dniu 13 września 2017 roku w Domu Kultury w Jagodzinie odbyło się Zebranie Wiejskie w którym uczestniczyło 18 mieszkańców, w tym zaproszony Burmistrz Gminy i Miasta Węgliniec Stanisław Mikołajczyk będący  jednocześnie mieszkańcem naszego sołectwa. Główny  temat zebrania to podział  środków z funduszu sołeckiego w 2018 roku. W trakcie zebrania Sołtys przedstawił propozycję Rady Sołeckiej i zaproponował aby środki z funduszu sołeckiego w 2018 roku w wysokości 20 726,49zł w całości przeznaczyć na zadanie nr 1.

Dodaj komentarz

Uprzejmie informujemy, że trwają prace nad projektem budżetu Gminy Węgliniec  na rok 2018.

Na podstawie Uchwały Nr 319/XLIII/10 Rady Miejskiej Węglińca z dnia 4 listopada 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Węgliniec, mieszkańcy, kluby radnych, radni, komisje Rady Miejskiej, rady jednostek pomocniczych, organizacje pozarządowe i inne podmioty mogą składać wnioski o ujęcie w tym projekcie zadań, których realizacja jest niezbędna dla efektywnego funkcjonowania naszej Gminy.

Dodaj komentarz

W dniu 09 września 2017 roku podczas XXI edycji Święta Grzybów w Węglińcu, odbył się Turniej Sołectw - Kulinaria na wesoło.
Reprezentacja Sołectwa Jagodzin wystąpiła w składzie: Helena Napolska, Zofia Pierścionek, Gracjana Napolska (najmłodsza uczestniczka), Krystyna Zawadzka oraz sołtys.

Dodaj komentarz

stat4u