Źródło Elżbiety znajdujące się w pobliżu drogi wojewódzkiej DW-351, pomiędzy miejscowościami Piaseczna i Bielawa Dolna.

  • Źródło: Pocztówka
  • Data i miejsce nadania: 13.03.1942r. – Neuhammer Oberlausitz
  • Wydawnictwo: Neue Postkartenquelle Bruno Hanzig, Görlitz