Drukuj

Wybory Samorządowe - PODZIĘKOWANIE

Szanowni mieszkańcy sołectwa Jagodzin i Piasecznej !!!!!

     Pragnę osobiście serdecznie podziękować Wszystkim, którzy oddali na mnie swój głos w wyborach samorządowych - 2014. Dziękuję również Wszystkim, którzy mnie wspierali i poparli moją kandydaturę do Rady Miejskiej Węglińca.
     Po raz drugi obdarzyliście mnie Państwo ogromnym zaufaniem. Rozpoczynając nową kadencję, myślę z optymizmem o czekających mnie obowiązkach, bo wiem, że praca na rzecz rozwoju „Naszej Małej Ojczyzny” jest warta poświęcenia i ogromnego zaangażowania.
     Uczynię wszystko, aby spełnić Państwa oczekiwania. Wierzę, że Was nie zawiodę !!!!!

Z wyrazami szacunku
Zbigniew Zawadzki  

Drukuj

Zabawa Sylwestrowa w Jagodzinie

Drukuj

KONKURS NA PIERNIK BOŻONARODZENIOWY

Organizator konkursu:
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Węglińcu.

Cel konkursu:
Celem konkursu jest upowszechnianie tradycji pieczenia świątecznych pierników   oraz wykazanie się zdolnościami  kulinarnymi.

Czytaj więcej...

Drukuj

Pokonkursowe rozliczenia

    Przebrzmiały fanfary i przyjmowanie gratulacji – czas na przemyślenia i rozliczenia. W dniu 30.10.2014 r. podczas sesji Rady Powiatu z rąk Panów: Przewodniczącego Rady Powiatu i Starosty Zgorzeleckiego otrzymaliśmy nagrodę pieniężną w wysokości 10.000,- zł za zwycięstwo w konkursie „Nasza Wieś – Mamy się czym pochwalić – edycja III”.
     W sali narad cała Rada Powiatu, delegacje wszystkich sołectw startujących w konkursie, dyrektorzy zgorzeleckich szkół ponadgimnazjalnych, wielu zaproszonych gości i 10-osobowa delegacja Jagodzina w „służbowych koszulkach” z olbrzymim tortem oraz tak tradycyjnymi drobnym poczęstunkiem – mającym już markę nie tylko w Jagodzinie.
     Mieliśmy swoją chwilę, aby w kilku słowach docenić tych wszystkich, którzy pracowali na ten sukces. To było bardzo dużo ludzi, bez względu na wiek i upodobania. Dzisiaj obszerniej i w szczególnej formie chciałbym wszystkim podziękować.

Czytaj więcej...

Drukuj

Pomieszczenia socjalne dla boiska wyremontowane

     Ze środków Funduszu Sołeckiego w 2014 zaplanowano remont pomieszczeń w budynku byłej szkoły z przeznaczeniem na pomieszczenie socjalne i magazynowe dla potrzeb wybudowanego boiska sportowego w Jagodzinie. Po przeprowadzeniu procedury przygotowującej realizację tego zadania, w ubiegłym tygodniu 10 października nastąpił odbiór końcowy wykonanych prac budowlanych. Wykonane prace odebrane zostały bez żadnych uwag, a ich jakość świadczy o profesjonalizmie i doświadczeniu wykonawcy.

Czytaj więcej...

Drukuj

Część socjalna OSP wyremontowana!

     Ujęte w budżecie Gminy Węgliniec środki finansowe w kwocie 15.000,- zł zostały przeznaczone na określone zadania pn. remont pomieszczenia socjalnego dla potrzeb OSP Jagodzin. Wykonany kosztorys, uzgodniony zakres realizacji zadania pozwolił na wyłonienie wykonawcy tego zadania, którym został również Zakład Ogólnobudowlany Stefan Chmielecki. Remont pomieszczenia został wykonany szybko i sprawnie, równoległe z remontem pomieszczenia socjalnego i magazynowego w budynku byłej szkoły.

Czytaj więcej...

Drukuj

FESTIWAL CHLEBA - Konkurs na najsmaczniejszy chleb

    Chleb towarzyszy nam w codziennym życiu od setek lat, jest symbolem dostatku i spokoju. Ale coraz częściej jego smak nie przypomina smaku prawdziwego chleba, a młode pokolenie nie zna sposobu jego przygotowania. Dlatego też Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Węglińcu chciałby zaprezentować mieszkańcom gminy Węgliniec „chlebowe smaki i zapachy” organizując Festiwal Chleba.

Czytaj więcej...

Drukuj

Nasza wieś – mamy się czym pochwalić

     Werdykt Komisji Konkursowej III edycji konkursu Starosty Zgorzeleckiego – zwycięzcą Sołectwo Jagodzin. Taka wiadomość buduje. Buduje nie zaskakuje. Jeśli Grupa Twardzieli coś założy, zaplanuje i ciężko przez lata buduje – to sukces musi kiedyś nadejść. Tak w kilku słowach należy skomentować ten werdykt.

Czytaj więcej...

Drukuj

Kolejna nagroda dla Sołectwa Jagodzin

     Dnia 07.10.2014 roku, ogłoszono wyniki konkursu Starosty Zgorzeleckiego III edycji „Nasza Wieś mamy się czym pochwalić”, celem konkursu jest kształtowanie świadomości obywatelskiej i kulturowej mieszkańców, pielęgnowanie i rozwijanie tożsamości lokalnej, pobudzanie aktywności gospodarczej, zachowanie wartości środowiska kulturowego i przyrodniczego przy uwzględnieniu potrzeb przyszłych pokoleń, a także kształtowanie i utrzymanie ładu przestrzennego.

Czytaj więcej...

Drukuj

W Spytkowie Jagodzin odebrał nagrodę!

     W sobotę 4 października w Spytkowie w Gminie Zgorzelec odbył się Dolnośląski Zlot Sołectw w trakcie którego wręczano nagrody uczestnikom konkursu „Piękna Wieś Dolnośląska 2014”. Sołectwa z Dolnego Śląska rywalizowały w czterech kategoriach: Najpiękniejsza Wieś, Najpiękniejsza Zagroda, Najlepsze Przedsięwzięcie Odnowy Wsi i Najlepszy Start w Odnowie Wsi. W tej ostatniej kategorii startował Jagodzin i na 10 zgłoszonych sołectw w tej kategorii Jagodzin zajął 3 miejsce zdobywając nagrodę pieniężną w wysokości 4 tys. złotych.

Czytaj więcej...