• 1zzz

  Strona jagodzin.pl została uruchomiona w nowej wersji.

 • 2

  Artykuły archiwalne będą sukcesywnie przywracane.

 • 3

  Do czasu zakończenia prac strona może działać nieprawidłowo

 • 4

  jagodzin.pl

Copyright 2018 - Joomla 3.5 Templates - Custom text here

{nomultithumb}

Dodaj komentarz

W ubiegłą sobotę (03.03.2018) strażacy oraz zaproszeni goście zebrali się na spotkaniu sprawozdawczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Jagodzinie w sali Domu Kultury w Jagodzinie. Swoją obecnością zaszczycili nas Burmistrz Gminy i Miasta Węgliniec Stanisław Mikołajczyk, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Zgorzelcu Starszy Kapitan Artur Czułajewski, druhowie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej i Ochotniczej Straży Pożarnej w Jagodzinie, rodzice członków MDP oraz mieszkańcy naszej miejscowości. Część druhów dotarła do nas bezpośrednio z działań ratowniczo gaśniczych na terenie nadleśnictwa Węgliniec, do których byliśmy dysponowani przed rozpoczęciem zebrania.

Dodaj komentarz

DECYZJA Nr 7/2018 NADLEŚNICZEGO Nadleśnictwa Ruszów z dnia 22.02.2018 r. w sprawie okresowego zakazu wstępu do lasu na terenie Nadleśnictwa Ruszów — Obręb Polana

Na podstawie § 22 ust. 3 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 maja 1994 r. w sprawie nadania Statutu Państwowemu Gospodarstwu Leśnemu Lasy Państwowe oraz art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2017 r. poz. 788), postanawiam co następuje:

§ 1. W związku ze znalezieniem na obszarach leśnych nadleśnictwa Ruszów — Obręb Polana znacznej ilości amunicji i niewybuchów z okresu II Wojny Światowej wprowadzam:

OKRESOWY ZAKAZ WSTĘPU DO LASU NA TERENIE NADLEŚNICTWA RUSZÓW - OBRĘB POLANA

§ 2. Decyzja wchodzi w życie z dniem 22.02.2018 r. i obowiązuje do odwołania

Dodaj komentarz