• 2.jpg
  • 3.jpg
  • 5.jpg
  • 7.jpg
  • b3.jpg
  • c1.jpg
  • d1.jpg
  • j3.jpg
  • st1.jpg
  • st2.jpg
Drukuj

Mikołaj w Domu Kultury w Jagodzinie

     6 grudnia, w sobotę 2014 r. w Domu Kultury w Jagodzinie, odbyło się spotkanie z Mikołajem. O godz. 1600 w sali widowiskowej przybyły z rodzicami wszystkie dzieci z naszej miejscowości nie tylko w wieku szkolnym, tj. uczęszczające do Szkoły Podstawowej. Wszystkich zgromadzonych przywitał Sołtys pan Bogdan Mścichowski i po krótkim przemówieniu nastąpiło wręczenie przez Burmistrza Gminy i Miasta Stanisława Mikołajczyka drobnych upominków dla dzieci, które brały udział w konkursie fotograficznym „Nasza wieś – mamy się czym pochwalić”.

Czytaj więcej...

Drukuj

Podziękowanie

Szanowni Państwo,
Mieszkańcy i Wyborcy Gminy i Miasta Węgliniec!

     Składam gorące podziękowania wszystkim, którzy oddali na mnie głos oraz pomagali mi i wspierali mnie podczas kampanii wyborczej. Bardzo cennym dla mnie jest fakt, iż obdarzyli mnie Państwo tak dużym zaufaniem udzielając swego poparcia, za co serdecznie wszystkim dziękuję.
     Zapewniam, że jako Burmistrz Gminy i Miasta Węgliniec nadal będę służyć Państwu swoją pracą, wiedzą i doświadczeniem, a w tej pracy wspierać mnie będą wybrani przez Państwa radni - ludzie, którym leży na sercu dobro naszej Gminy i Miasta i jej mieszkańców. Gratuluję wszystkim Radnym, którzy te wybory wygrali.
     Rozpoczynając kadencję myślę z optymizmem o czekających mnie obowiązkach, bo wiem, że praca na rzecz rozwoju Naszej gminy jest warta poświęcenia i zaangażowania. Wasze zaufanie mobilizuje mnie do maksymalnej pracy dla dobra całej naszej społeczności. Uczynię wszystko, aby spełnić Państwa oczekiwania, związane z rozwojem Naszej małej ojczyzny.
Wszystkim Państwu dziękuję.

Z wyrazami szacunku  
Stanisław Mikołajczyk

 

 

 

Drukuj

Spotkanie z Mikołajem - ZAPROSZENIE

Drukuj

Odznaki Honorowe - Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego

     Na wniosek Zarządu Dolnośląskiego Związku Weteranów i Rezerwistów WP im. 2 Armii WP w dniu 20 listopada 2014 r. w Sali Tradycji b. Śląskiego Okręgu Wojskowego wręczono Odznaki Honorowe Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego. W imieniu wnioskodawcy spotkanie prowadził ppłk Krzysztof Majer, wiceprezes Zarządu Głównego, prezes Zarządu Dolnośląskiego ZWiRWP, który przywitał wyróżnionych i zaproszonych gości.
     Odznaki wraz z dyplomami przyznane przez Sejmik Województwa Dolnośląskiego wręczył wicemarszałek Radosław Mołoń. Ogółem wręczono 35 odznak, w tym 26 złotych i 9 srebrnych.
     Wśród wyróżnionych odznakami złotymi znaleźli się:
                mgr.inż. Janusz Kobielski – nadleśniczy Nadleśnictwa Ruszów
                Andrzej Kusiak – leśniczy Leśnictwa Jagodzin 

Bogdan Mścichowski

Czytaj więcej...

Drukuj

Wybory Samorządowe - PODZIĘKOWANIE

Szanowni mieszkańcy sołectwa Jagodzin i Piasecznej !!!!!

     Pragnę osobiście serdecznie podziękować Wszystkim, którzy oddali na mnie swój głos w wyborach samorządowych - 2014. Dziękuję również Wszystkim, którzy mnie wspierali i poparli moją kandydaturę do Rady Miejskiej Węglińca.
     Po raz drugi obdarzyliście mnie Państwo ogromnym zaufaniem. Rozpoczynając nową kadencję, myślę z optymizmem o czekających mnie obowiązkach, bo wiem, że praca na rzecz rozwoju „Naszej Małej Ojczyzny” jest warta poświęcenia i ogromnego zaangażowania.
     Uczynię wszystko, aby spełnić Państwa oczekiwania. Wierzę, że Was nie zawiodę !!!!!

Z wyrazami szacunku
Zbigniew Zawadzki  

Drukuj

Zabawa Sylwestrowa w Jagodzinie

Drukuj

KONKURS NA PIERNIK BOŻONARODZENIOWY

Organizator konkursu:
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Węglińcu.

Cel konkursu:
Celem konkursu jest upowszechnianie tradycji pieczenia świątecznych pierników   oraz wykazanie się zdolnościami  kulinarnymi.

Czytaj więcej...

Drukuj

Pokonkursowe rozliczenia

    Przebrzmiały fanfary i przyjmowanie gratulacji – czas na przemyślenia i rozliczenia. W dniu 30.10.2014 r. podczas sesji Rady Powiatu z rąk Panów: Przewodniczącego Rady Powiatu i Starosty Zgorzeleckiego otrzymaliśmy nagrodę pieniężną w wysokości 10.000,- zł za zwycięstwo w konkursie „Nasza Wieś – Mamy się czym pochwalić – edycja III”.
     W sali narad cała Rada Powiatu, delegacje wszystkich sołectw startujących w konkursie, dyrektorzy zgorzeleckich szkół ponadgimnazjalnych, wielu zaproszonych gości i 10-osobowa delegacja Jagodzina w „służbowych koszulkach” z olbrzymim tortem oraz tak tradycyjnymi drobnym poczęstunkiem – mającym już markę nie tylko w Jagodzinie.
     Mieliśmy swoją chwilę, aby w kilku słowach docenić tych wszystkich, którzy pracowali na ten sukces. To było bardzo dużo ludzi, bez względu na wiek i upodobania. Dzisiaj obszerniej i w szczególnej formie chciałbym wszystkim podziękować.

Czytaj więcej...

Drukuj

Pomieszczenia socjalne dla boiska wyremontowane

     Ze środków Funduszu Sołeckiego w 2014 zaplanowano remont pomieszczeń w budynku byłej szkoły z przeznaczeniem na pomieszczenie socjalne i magazynowe dla potrzeb wybudowanego boiska sportowego w Jagodzinie. Po przeprowadzeniu procedury przygotowującej realizację tego zadania, w ubiegłym tygodniu 10 października nastąpił odbiór końcowy wykonanych prac budowlanych. Wykonane prace odebrane zostały bez żadnych uwag, a ich jakość świadczy o profesjonalizmie i doświadczeniu wykonawcy.

Czytaj więcej...

Drukuj

Część socjalna OSP wyremontowana!

     Ujęte w budżecie Gminy Węgliniec środki finansowe w kwocie 15.000,- zł zostały przeznaczone na określone zadania pn. remont pomieszczenia socjalnego dla potrzeb OSP Jagodzin. Wykonany kosztorys, uzgodniony zakres realizacji zadania pozwolił na wyłonienie wykonawcy tego zadania, którym został również Zakład Ogólnobudowlany Stefan Chmielecki. Remont pomieszczenia został wykonany szybko i sprawnie, równoległe z remontem pomieszczenia socjalnego i magazynowego w budynku byłej szkoły.

Czytaj więcej...