• 1zzz

  jagodzin.pl

 • 2

  Strona poświęcona miejscowości Jagodzini.

 • 3

  jagodzin.pl

 • 4

  Strona poświęcona miejscowości Jagodzini.

Copyright 2019 - Joomla 3.5 Templates - Custom text here

ZAWIADOMIENIE

W dniu 19 września 2019 roku o godz. 17:30

w Domu Kultury w Jagodzinie, nr 30 odbędzie się

ZEBRANIE WIEJSKIE

Tematy zebrania :

 1. Ustalenie zadań-przedsięwzięć lub ich zakresu do realizacji w ramach funduszu sołeckiego 2020 roku.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia środków funduszu sołeckiego w 2020 roku
 3. Sprawy różne

Sołtys Sołectwa Jagodzin
Zbigniew Zawadzki    

Add a comment

Informuję, że na podstawie ustawy o funduszu sołeckim oraz uchwały Nr 39/V/2015 Rady Miejskiej Węglińca z dnia 25.02.2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego, wysokość środków finansowych przypadająca sołectwu Jagodzin w roku 2020 wynosi 23.722,29 zł.

Add a comment

Uprzejmie informuję, że w dniu 15 września  2019 roku upływa  termin zapłaty III raty:

 • podatku od nieruchomości.
 • podatku rolnego.
 • podatku leśnego.
 • łącznego zobowiązania pieniężnego.
 • opłaty za wywóz odpadów  komunalnych.

Podatki należy wpłacać bezpośrednio na indywidualny rachunek bankowy wskazany w decyzji wymiarowej na 2019 rok.

Urząd Gminy i Miasta

 1. Sikorskiego 3 , 59-940 Węgliniec

Bank Spółdzielczy w Pieńsku o/Węgliniec

- W kasie Banku Spółdzielczego (w budynku Urzędu) w godz. 8:00 – 14:00 poniedziałek-piątek.

- U sołtysów poszczególnych sołectw.

SOŁTYS          
ZBIGNIEW ZAWADZKI

Add a comment

Biesiada Wiejska  2019  to już historia, po raz siódmy odbyła się impreza plenerowa.

Swoją obecnością zaszczycili nas: ks. Artur Szumski, sekretarz Urzędu Gminy i Miasta Węgliniec Marcin Papla, wiceprzewodniczący Rady Powiatu Szymon Mikołajczyk, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Węglińca Jerzy Peroński , radna Rady Miejskiej Węglińca Bogumiła Glonek.

Add a comment

Add a comment