• 01.jpg
  • 1.jpg
  • 01a.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 5.jpg
  • 7.jpg
  • b3.jpg
  • d1.jpg
  • st1.jpg
  • st2.jpg
Drukuj

Wspólne sprzątanie otoczenia Domu Kultury

Drukuj

Kolejna droga dojazdowa do gruntów rolnych

     13 sierpnia 2014 roku Urząd Miasta i Gminy w Węglińcu ogłosił wyniki wyboru oferty dot. Przebudowy dróg gminnych. Za najkorzystniejszą uznał ofertę złożoną przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka z o.o z siedzibą w Jałowcu, 56 59-800 Lubań Śl.
Łączna cena wykonania przedmiotu zamówienia wynosi 486.648,89 zł brutto.

Czytaj więcej...

Drukuj

Remont Domu Kultury

     Dom Kultury w Jagodzinie to centrum kulturalne naszej miejscowości. Miejsce spotkań dzieci i młodzieży korzystającej z pracowni Orange, Grupy Odnowy Wsi, Stowarzyszenia „Moja Wieś Jagodzin”, OSP Jagodzin, Rady Sołeckiej i mieszkańców. Wiele lat starań o przywrócenie tego obiektu do użytku przyniosły widoczne efekty. Przystąpiliśmy do ostatniego etapu remontu - wykonania elewacji.

Czytaj więcej...

Drukuj

PIĘKNO GMIN W EUROREGIONIE NYSA

REGULAMIN konkursu fotograficznego

„PIĘKNO GMIN W EUROREGIONIE NYSA”
1. Organizatorem konkursu jest Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury.
2. Konkurs jest skierowany do mieszkańców gmin z terenu Euroregionu Nysa.
3. Celem konkursu jest zebranie prac ukazujących w sposób nowatorski walory przyrodnicze, architektoniczne, kulturowe Euroregionu Nysa, a także przedstawienie i popularyzacja miejsc godnych polecenia.

Czytaj więcej...

Drukuj

Kolejna inwestycja na ukończeniu

     Cmentarz to szczególne miejsce. Wiele razy uczestnicząc w uroczystościach pogrzebowych zadawałem sobie pytanie, myślę że mieszkańcy również „Kiedy w końcu będzie nowa droga do cmentarza”? Każdy z Nas zdaje sobie sprawę, że wcześniej czy później na pewno z niej skorzysta.

Czytaj więcej...

Drukuj

Konkurs ,,Piękna Wieś Dolnośląska- 2014” rozstrzygnięty

     Konkurs ,,Piękna Wieś Dolnośląska” został zorganizowany przez Urząd Marszałkowski.
Przystąpiło do niej 47 wsi z 33 dolnośląskich gmin. W skład komisji konkursowej , powołanej przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego, weszli przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego, Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu, Dolnośląskiej Izby Rolniczej, pracownicy naukowi Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu oraz Uniwersytetu Wrocławskiego, a także Moderatorzy Odnowy Dolnośląskiej Wsi. Spytków gmina Zgorzelec został uznany najpiękniejszą wsią Dolnego Śląska, kategoria ,,Najpiękniejsza Zagroda” gospodarstwo Agroturystyczne ,,Marianówek” Sylwia i Krzysztof Ostrowscy Dobrocin. Kategoria ,,Najlepsze przedsięwzięcie odnowy wsi’’ Ścinawka Średnia.

Czytaj więcej...

Drukuj

Plebiscyt - Ochotnicza Straż Pożarna na medal!Pomóż nam wygrać w plebiscycie „Ochotnicza Straż Pożarna na medal”
organizowanym przez Gazetę Wojewódzką.

     Sympatyków OSP Jagodzin zachęcamy do oddawania głosów na naszą Jednostkę,
poprzez wysyłanie SMS na numer 72355 o treści GWOSP.27 (koszt 2,46 z VAT)
Konkurs trwa do 02.08.2014, do północy.

TAK NIEWIELE NAM BRAKUJE

Więcej informacji oraz aktualne pozycje poszczególnych jednostek w plebiscycie - zgorzelec.naszemiasto.pl

 

Drukuj

Przebudowa dróg gminnych

     W dniu 24.07.2014 roku Urząd Gminy i Miasta w Węglińcu ogłosił przetarg dotyczący przebudowy dróg gminnych. Zadanie Nr 1 – przebudowa drogi w Starym Węglińcu ul. Piaseczna. Zadanie Nr 2 - przebudowa drogi w Okrąglicy. Zadanie Nr 3 - Wykonanie nawierzchni bitumicznej o długości 980mb w Jagodzinie na działce NR 424,426,458/1 na podbudowie z tłucznia kamiennego, dodatkowo wzmocnienie gruntu przez stabilizację cementem.

Czytaj więcej...

Drukuj

1 sierpnia zawyją syreny

     W ramach treningu akustycznego systemu ostrzegania i alarmowania mieszkańców, w rocznicę rozpoczęcia Powstania Warszawskiego na terenie powiatu zawyją syreny.
     Zgodnie z poleceniem Wojewody Dolnośląskiego dot. treningu wczesnego ostrzegania, w oparciu o Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. 2013r. poz. 96), w dniu 1 sierpnia br. o godz. 17:00 w gminach (miastach) na terenie powiatu zgorzeleckiego przeprowadzony zostanie trening systemu wczesnego ostrzegania. W ramach treningu zostaną uruchomione syreny alarmowe: - od godz. 17:00 do godz. 17:03 modulowany dźwięk „Ogłoszenie alarmu”, - od godz. 17:08 do godz. 17:11 dźwięk ciągły „Odwołanie alarmu”.

źródło: powiatzgorzelecki.pl

Drukuj

Nowe kwiaty na klombie

     Wiosenne kwiaty na klombie przed Domem Kultury w Jagodzinie już dawno przekwitły, a w dodatku pojawiły się chwasty. Całość sprawiała nieestetyczne wrażenie. Dłużej już nie można było czekać. Kobiety wzięły sprawę w swoje ręce. Zakupiły ponad 100 szt. sadzonek kwiatów.
02 lipca panie z Jagodzina działające w Radzie Sołeckiej, Stowarzyszeniu „Moja Wieś Jagodzin” i Grupie Odnowy Wsi skrzyknęły się na wspólne plewienie i posadzenie kwiatów. Efekt od razu widoczny, a będzie jeszcze większy gdy kwiatki się rozwiną i rozkwitną.

S.Mikołajczyk

Czytaj więcej...