Dom Kultury w Jagodzinie przed i po wykonaniu elewacji.

  • Źródło: fot. Grzegorz Kusiak
  • Rok: 2014.

Przesuń suwak umieszczony na środku poniższego obrazu, aby „przenieść się w czasie” odsłaniając starsze/nowsze zdjęcie.
Strona lewa – 13.07.2014r.
Strona prawa – 05.10.2014r.

Dom Kultury w Jagodzinie Dom Kultury w Jagodzinie