Obraz olejny na płycie pilśniowej przedstawiający ówczesną leśniczówkę Leśnictwa Jagodzin (Obecnie leśniczówka Leśnictwa Toporów).

  • Autor: Stanisław Lipa – Leśniczy Leśnictwa Jagodzin
  • Rok: 1965