Zaprzęg konny na tle budynku Nadleśnictwa Jagodzin (Rejon Lasów Państwowych Lubań).
Obecnie budynek mieszkalny.

  • Rok: Początek lat 50