Nieistniejący budynek mieszkalny, który zlokalizowany był między obecnymi budynkami nr 58 i 59. Do dziś zachowały się tylko fragmenty fundamentów.
Został rozebrany przez grupę mieszkańców na przełomie lat 1950-60.

Źródło: Fotografia
Data wykonania: Przed 1945r.