Utworzony w 1938 roku, ośrodek szkolenia zawodowego pracowników tartaków – Rauscha O./L.
Obecnie siedziba Nadleśnictwa Ruszów.

  • Źródło: Pocztówka
  • Miejsce i data nadania: Rauscha – 25.06.1940r.
  • WydawnictwoWilly Posselt, Rauscha O.-L.

Rauscha O.-L.