• 1zzz

  jagodzin.pl

 • 2

  Strona poświęcona miejscowości Jagodzini.

 • 3

  jagodzin.pl

 • 4

  Strona poświęcona miejscowości Jagodzini.

Copyright 2018 - Custom text here

Leśnictwo Jagodzin utworzone zostało 1-go października 1948r. i weszło w skład Nadleśnictwa Jagodzin powstałego w tym samym dniu (Rejon Lasów Państwowych w Lubaniu).

gallery1 gallery1  

Po lewej - Leśniczówka Neuhammer
(fragment widokówki, około 1931r.) budynek pełnił funkcję siedziby leśnictwa Jagodzin do września 1958r.

Po prawej - obecna leśniczówka leśnictwa Jagodzin.

        Jesienią 1958r. Nadleśnictwo Jagodzin, a tym samym Leśnictwo Jagodzin weszło w skład Nadleśnictwa Ruszów. Powierzchnia ogólna leśnictwa według stanu na 01.10.1957r. wynosiła niespełna 1200ha. Z czasem dołączono 12 oddziałów od strony północnej i tak na dzień 1-szy stycznia 2005r. powierzchnia wynosi 1598.37ha z czego 135.71ha to powierzchnia nieleśna.
     Teren leśnictwa w okresie II wojny światowej oraz w pierwszych latach powojennych nawiedzany był przez pożary. Największy jednak pożar, to ten ziemno-wierzchołkowy, który przeszedł z terenu Nadleśnictwa Węgliniec wiosną, 23 kwietnia 1964r. W ciągu jednego popołudnia spłonęły drzewostany o powierzchni ponad 300ha.
     Od wczesnych lat powojennych przystąpiono w leśnictwie do likwidacji płazowin, które po dodaniu powierzchni pożarzyska z 1964r. stanowiły znaczną część leśnictwa, co ma wpływ na to, że na dzień dzisiejszy średnia wieku drzewostanu nie przekracza 50 lat.
     Przeważającą powierzchnię leśnictwa stanowią drzewostany sosnowe, a siedliska to bory świeże, następnie bory wilgotne, bory mieszane wilgotne i niewielka ilość bory mieszane bagienne. Bardzo mała ilość, bo zaledwie 12.77ha, to siedliska lasowe, a mianowicie las mieszany świeży. Są to słynne "Dęby" (drzewostan dębowy), z których fragment został nasadzony w 1874r. podczas zjazdu niemieckich leśników z obecnego Dolnego Śląska. Między tymi dębami rosną pojedynczo i grupowo modrzewie, których wysokość dochodzi do 36m.
     Na terenie leśnictwa znajdują się stawy hodowlane "Senny Górny", "Senny Średni", "Senny Dolny" i "Rzymski Dolny", a także zbiorniki retencyjne "Żabi", "Przygodny” i „Spalony”.

gallery2 gallery2 gallery2

Zbiorniki retencyjne: "Żabi", "Przygodny", "Spalony".

Wędrując po teranie leśnictwa można spotkać wiele chronionych, zagrożonych i rzadkich gatunków fauny i flory, a mianowicie:

Zwierzęta:
     Bóbr, gronostaj, wydra, wiewiórka ruda i czarna, czasami daniel, wilk. Na terenie leśnictwa Jagodzin od kilkunastu lat żuraw ma kilka miejsc gniazdowania, dodatkowo wiosną i jesienią w okolicach stawów "Sennych" spotyka się czaplę białą oraz bielika. W obrębie leśnictwa nie gniazduje, ale częstym gościem, zwłaszcza wiosną jest bocian czarny. Ponadto spotyka się tu dudka, sierpówkę, gołębia grzywacza i siniaka, wszystkie dzięcioły i zimorodka.

gallery3 gallery3 gallery3
gallery3 gallery3 gallery3
gallery3 gallery3 gallery3
gallery3   

daniel, sarna, żuraw, młode dziki, jaszczurka zwinka (samiec i samica), świerszcz polny, rusałka osetnik, brudnica mniszka, pająk krzyżak

     Tematem na oddzielną prezentacje są przejawy działalności i wyraźne znaki bytności zwierzyny w lesie, to znaczy przykładowo: szkody powodowane przez rosnącą populację bobrów, czy zrzuty poroży jeleni.

gallery4 gallery4 gallery4
gallery4 gallery4 gallery4
gallery4 gallery4 gallery4

Szkody w drzewostanie spowodowane działalnością bobrów. Podtopienia spowodowane przez bobry. Poroże zrzucone przez jelenie.

Rośliny:
     Na terenie leśnictwa powszechnie występują tacy przedstawiciele świata roślin jak:
Wełnianka pochwowata, borówka bagienna, bagno zwyczajne, widłak goździsty, widłak spłaszczony, barwinek pospolity, zawilec gajowy.

gallery5 gallery5 gallery5
gallery5   

fot 1 i 2 - borówka brusznica
fot 3 i 4 - borówka łochynia (pijanica)

Grzyby, porosty i mszaki:
     Obszar leśnictwa Jagodzin obfituje w przedstawicieli grzybów, porostów i mszaków - jest wymarzonym miejscem na jesienne grzybobrania - poza grzybami jadalnymi możemy znaleźć także: Płucnicę islandzką, chrobotka reniferowego, chrobotka strzępiastego, sarniaka dachówkowatego, piaskowca modrzaka, oraz wiele innych okazów

gallery6 gallery6 gallery6
gallery6 gallery6 gallery6
gallery6 gallery6 gallery6
gallery6 gallery6 gallery6

opieńka miodowa, czernidłak kołpakowy, piestrzenica kasztanowata, żółciak siarkowy, sarniak dachówkowaty, borowik szlachetny, koźlarz czerwony

gallery7 gallery7 gallery7

widłak jałowcowaty, chrobotek reniferowy, chrobotek strzępiasty

Andrzej Kusiak