• 1zzz

  jagodzin.pl

 • 2

  Strona poświęcona miejscowości Jagodzini.

 • 3

  jagodzin.pl

 • 4

  Strona poświęcona miejscowości Jagodzini.

Copyright 2019 - Custom text here

Leśnictwo Jagodzin utworzone zostało 1-go października 1948r. i weszło w skład Nadleśnictwa Jagodzin powstałego w tym samym dniu (Rejon Lasów Państwowych w Lubaniu).

mt_gallery:

Po lewej - Leśniczówka Neuhammer
(fragment widokówki, około 1931r.) budynek pełnił funkcję siedziby leśnictwa Jagodzin do września 1958r.

Po prawej - obecna leśniczówka leśnictwa Jagodzin.

        Jesienią 1958r. Nadleśnictwo Jagodzin, a tym samym Leśnictwo Jagodzin weszło w skład Nadleśnictwa Ruszów. Powierzchnia ogólna leśnictwa według stanu na 01.10.1957r. wynosiła niespełna 1200ha. Z czasem dołączono 12 oddziałów od strony północnej i tak na dzień 1-szy stycznia 2005r. powierzchnia wynosi 1598.37ha z czego 135.71ha to powierzchnia nieleśna.
     Teren leśnictwa w okresie II wojny światowej oraz w pierwszych latach powojennych nawiedzany był przez pożary. Największy jednak pożar, to ten ziemno-wierzchołkowy, który przeszedł z terenu Nadleśnictwa Węgliniec wiosną, 23 kwietnia 1964r. W ciągu jednego popołudnia spłonęły drzewostany o powierzchni ponad 300ha.
     Od wczesnych lat powojennych przystąpiono w leśnictwie do likwidacji płazowin, które po dodaniu powierzchni pożarzyska z 1964r. stanowiły znaczną część leśnictwa, co ma wpływ na to, że na dzień dzisiejszy średnia wieku drzewostanu nie przekracza 50 lat.
     Przeważającą powierzchnię leśnictwa stanowią drzewostany sosnowe, a siedliska to bory świeże, następnie bory wilgotne, bory mieszane wilgotne i niewielka ilość bory mieszane bagienne. Bardzo mała ilość, bo zaledwie 12.77ha, to siedliska lasowe, a mianowicie las mieszany świeży. Są to słynne "Dęby" (drzewostan dębowy), z których fragment został nasadzony w 1874r. podczas zjazdu niemieckich leśników z obecnego Dolnego Śląska. Między tymi dębami rosną pojedynczo i grupowo modrzewie, których wysokość dochodzi do 36m.
     Na terenie leśnictwa znajdują się stawy hodowlane "Senny Górny", "Senny Średni", "Senny Dolny" i "Rzymski Dolny", a także zbiorniki retencyjne "Żabi", "Przygodny” i „Spalony”.

mt_gallery:

Zbiorniki retencyjne: "Żabi", "Przygodny", "Spalony".

Wędrując po teranie leśnictwa można spotkać wiele chronionych, zagrożonych i rzadkich gatunków fauny i flory, a mianowicie:

Zwierzęta:
     Bóbr, gronostaj, wydra, wiewiórka ruda i czarna, czasami daniel, wilk. Na terenie leśnictwa Jagodzin od kilkunastu lat żuraw ma kilka miejsc gniazdowania, dodatkowo wiosną i jesienią w okolicach stawów "Sennych" spotyka się czaplę białą oraz bielika. W obrębie leśnictwa nie gniazduje, ale częstym gościem, zwłaszcza wiosną jest bocian czarny. Ponadto spotyka się tu dudka, sierpówkę, gołębia grzywacza i siniaka, wszystkie dzięcioły i zimorodka.

mt_gallery:

daniel, sarna, żuraw, młode dziki, jaszczurka zwinka (samiec i samica), świerszcz polny, rusałka osetnik, brudnica mniszka, pająk krzyżak

     Tematem na oddzielną prezentacje są przejawy działalności i wyraźne znaki bytności zwierzyny w lesie, to znaczy przykładowo: szkody powodowane przez rosnącą populację bobrów, czy zrzuty poroży jeleni.

mt_gallery:

Szkody w drzewostanie spowodowane działalnością bobrów. Podtopienia spowodowane przez bobry. Poroże zrzucone przez jelenie.

Rośliny:
     Na terenie leśnictwa powszechnie występują tacy przedstawiciele świata roślin jak:
Wełnianka pochwowata, borówka bagienna, bagno zwyczajne, widłak goździsty, widłak spłaszczony, barwinek pospolity, zawilec gajowy.

mt_gallery:

fot 1 i 2 - borówka brusznica
fot 3 i 4 - borówka łochynia (pijanica)

Grzyby, porosty i mszaki:
     Obszar leśnictwa Jagodzin obfituje w przedstawicieli grzybów, porostów i mszaków - jest wymarzonym miejscem na jesienne grzybobrania - poza grzybami jadalnymi możemy znaleźć także: Płucnicę islandzką, chrobotka reniferowego, chrobotka strzępiastego, sarniaka dachówkowatego, piaskowca modrzaka, oraz wiele innych okazów

mt_gallery:

opieńka miodowa, czernidłak kołpakowy, piestrzenica kasztanowata, żółciak siarkowy, sarniak dachówkowaty, borowik szlachetny, koźlarz czerwony

mt_gallery:

widłak jałowcowaty, chrobotek reniferowy, chrobotek strzępiasty

Andrzej Kusiak