• 1zzz

  jagodzin.pl

 • 2

  Strona poświęcona miejscowości Jagodzini.

 • 3

  jagodzin.pl

 • 4

  Strona poświęcona miejscowości Jagodzini.

Copyright 2018 - Custom text here

     W dniu 8 marca 2016 roku na terenie Gminy i Miasta Węgliniec zostanie przeprowadzone wyłapywanie zwierząt bezdomnych.
    Wyłapywanie bezdomnych zwierząt realizowane będzie przez pracowników Schroniska dla Zwierząt Małych w Dłużynie Górnej. Zwierzęta po wyłapaniu umieszczone zostaną w tym schronisku.
     Schronisko dla Zwierząt Małych w Dłużynie Górne jest prowadzone przez Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce Oddział w Zgorzelcu, ul. Warszawska 1, 59-950 Zgorzelec.

     Dnia 1 marca 2016 r. r. w Gimnazjum im. Armii Krajowej w Zgorzelcu odbył się Powiatowy Konkurs Wiedzy o Armii Krajowej. Gimnazjum im. Orląt Lwowskich w Ruszowie reprezentowało dwoje uczniów, tj. z klasy III b: Natalia Fidali i Tymoteusz Jabłoński.
Uczniowie podczas konkursu musieli wykazać się nie tylko wiedzą o Armii Krajowej, jej losami po wojnie ( tragiczna historia żołnierzy wyklętych), ale także historią II wojny światowej.

     Na podwórku szkolnym podczas przerw lekcyjnych uczniowie Zespołu Szkół w Ruszowie lubią grać w piłkę nożną na placu apelowym, który dodatkowo jest wyposażony w bramki. Jednak ze względu na to, iż podczas gry, piłka najczęściej „lądowała” na Cmentarzu, zostało wydane zarządzenie dyrektora o zakazie gry do momentu założenia na murze tzw. łapaczy na piłkę.
     Łapacze sfinansował Pan Burmistrz w wysokości 5400 zł, koszty transportu sfinansowała Rada Rodziców w wysokości 1000 zł. Zamontowanie łapaczy było bardzo trudne, jednak dzięki pomysłowości i pracy konserwatorów szkolnych są już stabilnie założone i od dzisiaj uczniowie mogą bez przeszkód aktywnie spędzać czas śródlekcyjny. Dodatkowo został zamontowany kosz (do gry „w kosza”) oraz słupy na siatkę do gry w siatkówkę.

      Uprzejmie informuję, że w dniu 15 marca br. upływa termin zapłaty:

 • podatku od nieruchomości
 • podatku rolnego
 • podatku leśnego
 • łącznego zobowiązania pieniężnego

     Podatki należy wpłacać na rachunek bankowy
Urzędu Gminy i Miasta w Węglińcu
nr 12 8382 0001 2600 0648 3000 0010
lub u sołtysa.

     Dodatkowo informuję, że w dniach 9 i 10 marca 2016 roku będę osobiście przyjmował wpłaty od mieszkańców w budynku Domu Kultury w Jagodzinie Nr 30 w godzinach 17.00-19.00. W przypadku osób starszych proszę o osobisty kontakt pod numerem telefonu stacjonarnego 75 7714343 lub komórkowego 605 558 146 celem ustalenia terminu oraz sposobu zapłaty.

SOŁTYS          
ZBIGNIEW ZAWADZKI

     W dniu 01 marca, wybrany w wyborach w niedzielę 28 lutego 2016r. Sołtys Sołectwa Jagodzin, Zbigniew Zawadzki formalnie rozpoczął „sołtysowanie”. W urzędzie Gminy i Miasta z rąk Kierownika Wydziału Społeczno-Administracyjnego p. Tomasza Ferensa odebrał legitymację Sołtysa oraz otrzymał szyld „sołtysa” – tablice do umieszczenia na budynku mieszkalnym.
     Również podczas pobytu w Urzędzie Gminy i Miasta Sołtys został przeszkolony w zakresie poboru podatków i opłat lokalnych oraz udzielony został instruktaż o sposobie realizacji pozostałych obowiązków Sołtysa.
     W wyborach w minioną niedzielę, na 110 mieszkańców biorących udział w głosowaniu, głos za wyborem sołtysa Zbigniewa Zawadzkiego oddało 109 mieszkańców (1 głos nieważny), protokół z wyborów Rady Sołeckiej prezentujemy poniżej.