• 1zzz

  jagodzin.pl

 • 2

  Strona poświęcona miejscowości Jagodzini.

 • 3

  jagodzin.pl

 • 4

  Strona poświęcona miejscowości Jagodzini.

Copyright 2019 - Custom text here

{nomultithumb}

{nomultithumb}

Informuję, że termin zapłaty za odbiór odpadów komunalnych -  IV kwartał 2018 upływa w dniu 15  grudnia 2018 roku. Opłatę można uiścić na indywidualny rachunek bankowy (złożony w Banku lub poprzez Internet), w kasie Urzędu Gminy i Miasta w Węglińcu przy ul. Sikorskiego 3 lub u sołtysa.

Sołtys Sołectwa Jagodzin
Zbigniew Zawadzki   

Informuję, że w dniu  11 Grudnia  2018  roku w godz. 12:00 –16.00 (Plac przy przystanku PKS) podstawiony zostanie kontener celem odbioru odpadów komunalnych wielkogabarytowych.
W przypadku zapełnienia kontenera przed wyznaczoną godziną odbioru, kontener zostanie zabrany wcześniej, a kolejny nie będzie już podstawiony.

Nadzór nad dostarczaniem odpadów komunalnych będzie pełnił pracownik Zakładu Usług Komunalnych w Lubaniu Śl.

Odpady do kontenera mogą dostarczać jedynie mieszkańcy Gminy Węgliniec.

Sołtys Sołectwa Jagodzin
Zbigniew Zawadzki   

Szanowni mieszkańcy  Gminy i Miasta Węgliniec - sołectwa Jagodzin i Piasecznej.

W związku z zakończeniem VII kadencji Rady Miejskiej Węglińca 2014-2018 , pragnę serdecznie   podziękować wszystkim , których w tym czasie spotkałem podczas kadencji na swojej drodze. Miałem okazję  współpracować z bardzo wartościowymi ludźmi ,którzy zawsze byli otwarci na dialog i wspólne działanie , czego efekty widoczne są dziś w całej gminie. W tym miejscu w szczególności  pragnę  podziękować :