• 1zzz

  jagodzin.pl

 • 2

  Strona poświęcona miejscowości Jagodzini.

 • 3

  jagodzin.pl

 • 4

  Strona poświęcona miejscowości Jagodzini.

Copyright 2019 - Custom text here

{nomultithumb}

DECYZJA Nr 7/2018 NADLEŚNICZEGO Nadleśnictwa Ruszów z dnia 22.02.2018 r. w sprawie okresowego zakazu wstępu do lasu na terenie Nadleśnictwa Ruszów — Obręb Polana

Na podstawie § 22 ust. 3 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 maja 1994 r. w sprawie nadania Statutu Państwowemu Gospodarstwu Leśnemu Lasy Państwowe oraz art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2017 r. poz. 788), postanawiam co następuje:

§ 1. W związku ze znalezieniem na obszarach leśnych nadleśnictwa Ruszów — Obręb Polana znacznej ilości amunicji i niewybuchów z okresu II Wojny Światowej wprowadzam:

OKRESOWY ZAKAZ WSTĘPU DO LASU NA TERENIE NADLEŚNICTWA RUSZÓW - OBRĘB POLANA

§ 2. Decyzja wchodzi w życie z dniem 22.02.2018 r. i obowiązuje do odwołania

Informuję, że w okresie od 24 lutego do 17 marca 2018 roku będę przebywał na leczeniu uzdrowiskowym. Opłaty z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego, odpadów komunalnych przyjmuję osobiście w terminie do dnia 20 lutego br.

 Na wniosek Sołtysa pracownik Urzędu Gminy i Miasta w Węglińcu będzie przyjmował wpłaty od mieszkańców sołectwa w "Sołtysówce-Jagodzin Nr 81" w następujących terminach :

27 lutego 2018 -  godz. 10.00  -  12.00

06 marca  2018  - godz. 16.00  -  18.00

13 marca  2018 - godz.  10.00  - 12.00

Termin opłat za I kwartał upływa 15 marca 2018 roku. Za utrudnienia przepraszam.

SOŁTYS       
Zbigniew Zawadzki

Program obejmuje środki pieniężne z budżetu Województwa Dolnośląskiego w wysokości 1.000.000,00 zł przeznaczonych na realizację zadań wybranych przez jego mieszkańców. Zgłaszanym zadaniem może być inicjatywa obywatelska o zasięgu regionalnym (przeznaczona dla mieszkańców  przynajmniej dwóch powiatów dolnośląskich), która przyczynia się do rozwoju i popularyzacji dolnośląskiej kultury, sportu i turystyki. Nie będzie można zgłosić zadań inwestycyjnych,vczadań już dofinansowanych w bieżącym roku budżetowym, rozgrywek z zakresu sportu kwalifikowanego wpisanych do kalendariów związków sportowych , zadań o węższym niż regionalny charakterze czy propozycji przekraczających kwotę 20 tyś zł. Projekt musi być zgodny z obowiązującym prawem. Budżet realizowany będzie w całym województwie , w podziale na 5 okręgów :jeleniogórskim , wałbrzyskim , legnickim , wrocławskim oraz we Wrocławiu. Każdy z okręgów będzie dysponował kwotą  200.000,00 zł.

{nomultithumb}