• 1zzz

  jagodzin.pl

 • 2

  Strona poświęcona miejscowości Jagodzini.

 • 3

  jagodzin.pl

 • 4

  Strona poświęcona miejscowości Jagodzini.

Copyright 2019 - Custom text here

Informuję, że na podstawie ustawy o funduszu sołeckim oraz uchwały Nr 39/V/2015 Rady Miejskiej Węglińca z dnia 25.02.2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego, wysokość środków finansowych przypadająca sołectwu Jagodzin w roku 2019 wynosi 22 051,80 zł.

W sobotę 4 sierpnia 2018 r. na boisku ORLIK w Ruszowie rozegrano drugi turniej piłkarski Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych Gminy i Miasta Węgliniec o Puchar Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego PSP we Wrocławiu st. bryg. Marka Kamińskiego.

Do rywalizacji przystąpiły trzy drużyny MDP tj. Czerwonej Wody, Jagodzina i Ruszowa. Sześcioosobowe drużyny (plus rezerwowi) zagrały  systemem ,,każdy z każdym” a o zwycięstwie decydowała ilość zdobytych punktów. Wyniki poszczególnych meczy:

MDP Ruszów – MDP Czerwona Woda  7 : 0

MDP Czerwona Woda – MDP Jagodzin  0 : 2

MDP Jagodzin – MDP Ruszów 0 – 4

Szanowni Beneficjenci,

    W związku z przygotowaniami NFOŚiGW oraz wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej do wprowadzenia ogólnopolskiego Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”, dotyczącego poprawy efektywności energetycznej i zmniejszenia emisji pyłów i innych zanieczyszczeń do atmosfery przez istniejące lub nowo budowane jednorodzinne budynki mieszkalne, Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu powołując się na § 2 ust. 2 Programu priorytetowego „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego” na swoim posiedzeniu w dniu 1 czerwca 2018 r. podjął decyzję o zakończeniu naboru wniosków w ramach przedmiotowego programu.

W odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego pn. Poprawa bezpieczeństwa w Województwie Dolnośląskim w roku 2018” Gmina Węgliniec złożyła wnioski o dofinansowanie zadań pn. „Zakup średniego samochodu pożarniczego dla jednostki OSP Stary Węgliniec” oraz „Podniesienie poziomu zabezpieczenia Borów Dolnośląskich oraz obszaru szczególnie chronionego Natura 2000 poprzez zakup motopompy pożarniczej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jagodzinie”.

{nomultithumb}