• 1zzz

  jagodzin.pl

 • 2

  Strona poświęcona miejscowości Jagodzini.

 • 3

  jagodzin.pl

 • 4

  Strona poświęcona miejscowości Jagodzini.

Copyright 2019 - Custom text here

"Це було дуже приємно"

W dniach od 7 do 14 września 2018 r. Szkoła Podstawowa im. Orląt Lwowskich i Bohaterów 37 P.P. 7 Dywizji II Armii Wojska Polskiego w Ruszowie gościła u siebie 19-osobową delegację uczniów i nauczycieli ze Szkoły Ogólnooświatowej w Jezierzanach na Ukrainie. Wspólnie z naszymi uczniami realizowali projekt „Haft Podolski dla Izby Podolskiej”. Program pobytu był bardzo napięty. Staraliśmy się, by razem z naszymi uczniami, zobaczyli miejsca wszystkim nam bliskie, ważne i ciekawe.

{nomultithumb}

ZAWIADOMIENIE

W dniu 21 września 2018 roku o godz.18:00

w Domu Kultury w Jagodzinie nr 30
odbędzie się

ZEBRANIE WIEJSKIE

Tematy  zebrania:

 1. Ustalenie zadań - przedsięwzięć lub ich zakresu przewidzianych do realizacji w ramach funduszu sołeckiego w 2019 roku.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia środków funduszu sołeckiego w 2019 roku.
 3. Sprawy różne

Sołtys  Sołectwa  Jagodzin
Zbigniew Zawadzki    

Już w przyszłym tygodniu ruszają  prace remontowe  pomieszczenia znajdującego się w części  byłych mieszkań  komunalnych (obok biblioteki) z  przeznaczeniem na salę komputerową wraz z zapleczem socjalnym. Wykonawcą będzie Zakład Ogólnobudowlany Robert Chmielecki z Pieńska.

Szanowni mieszkańcy informuję, że Instytut Pamięci Narodowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Warszawie w dniu 20 sierpnia 2018 roku wydał postanowienie, na podstawie art., 5b ust.2 ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 roku o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych gminy, budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz pomniki (Dz.U z 2018 r.poz.1103) zwanej dalej „ustawą o zakazie propagowania komunizmu” w związku z art.106 paragraf 1 oraz art.124 paragraf 1i 2 k.p.a, po rozpatrzeniu wniosku Dyrektora Wydziału Infrastruktury Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu działającego z upoważnienia Wojewody Dolnośląskiego, znak sprawy: IF.IT.7841.24A.2018.RS z dnia 01 sierpnia 2018 roku: