• 1zzz

  jagodzin.pl

 • 2

  Strona poświęcona miejscowości Jagodzini.

 • 3

  jagodzin.pl

 • 4

  Strona poświęcona miejscowości Jagodzini.

Copyright 2019 - Custom text here

{nomultithumb}

Dnia 11 października 2018 r. zostanie przeprowadzony powiatowy trening systemu wczesnego ostrzegania, którego celem jest sprawdzenie sprawności technicznej syren alarmowych, uruchamianych z Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Zgorzelcu.

W ramach treningu, w godzinach od 7:30 do 15:30, syreny zostaną uruchomione w następujących gminach:

1) Węgliniec (Ruszów, Jagodzin, Stary Węgliniec, Węgliniec, Czerwona Woda);
2) Zgorzelec (Trójca, Radomierzyce);
3) Pieńsk (Pieńsk, Bielawa Górna);
4) Bogatynia (Działoszyn, Sieniawka, Kopaczów, Porajów);
5) Sulików (Miedziana, Bierna, Sulików, Studniska Dolne);
6) Zawidów.

Syreny zostaną uruchomione w sposób następujący:

1) „Ogłoszenie alarmu” – modulowany dźwięk syreny w okresie trzech minut;
2) „Odwołanie alarmu” – ciągły dźwięk syreny w okresie trzech minut.

{nomultithumb}

Z uzyskanych informacji od Marszałka Województwa Dolnośląskiego Pana Cezarego Przybylskiego wynika że: Na spotkaniu w terenie z inspektorem DSDiK i Burmistrzem Gminy Węgliniec uzgodniono , iż remont między Ruszowem a Jagodzinem wykonany zostanie razem z budową chodników na podstawie dokumentacji  projektowej  wykonanej przez DSDiK, gdzie koszt budowy chodnika w 100% pokrywa Gmina. DSDiK  przystąpiło do  przygotowania dokumentów przetargowych w celu wyłonienia wykonawcy zadania związanego z przebudową drogi  wojewódzkiej Nr 296 w ramach  którego przewiduje się  budowę chodnika i przebudowę  jezdni.

W dniu 21.09.2018 roku w Domu Kultury w Jagodzinie odbyło się zebranie wiejskie, w którym uczestniczyło 26 mieszkańców, w tym również zaproszony Burmistrz Gminy i Miasta Węgliniec Stanisław Mikołajczyk będący równocześnie mieszkańcem naszego sołectwa.Głównym tematem zebrania był podział środków z funduszu sołeckiego w 2019 roku w kwocie 22.051,80 zł. W trakcie zebrania zarówno mieszkańcy jak również Rada Sołecka przedstawiła swoje propozycje, co do podziału w/w kwoty między innymi na: zakup ławek i koszy na plac zabaw, zakup motopompy pływającej dla OSP Jagodzin, zakup stołów i ławek cateringowych, zakup i montaż tablic kierunkowych z oznaczeniem posesji, ścieżki edukacyjne.