• 1zzz

  jagodzin.pl

 • 2

  Strona poświęcona miejscowości Jagodzini.

 • 3

  jagodzin.pl

 • 4

  Strona poświęcona miejscowości Jagodzini.

Copyright 2018 - Custom text here

     17 lutego 2016r. w środę, o 17:30 w Domu Kultury w Jagodzinie odbyło się spotkanie organizacyjne osób chętnych na zajęcia z ZUMBY.
     Zgodnie z ogłoszeniem, po krótkim spotkaniu organizacyjnym była możliwość zatańczenia ZUMBY. Przybyłe panie ochoczo i z werwą skorzystały z zaproszenia do uczestnictwa w pierwszych, darmowych i sondażowych zajęciach.
     Ilość uczestniczek spotkania przerosła wszelkie oczekiwania i zapewne zaskoczyła same uczestniczki w liczbie ponad 40.
Należy mieć nadzieję, że następne zajęcia będą cieszyły się nie mniejsza frekwencją.

     Dania 17 lutego 2016 r. o godzinie 17:30 w Domu Kultury w Jagodzinie, odbędzie się spotkanie osób chętnych na zajęcia z ZUMBY.
     Koszt zajęć dla osób dorosłych wynosi 9 zł, a dla gimnazjalistów 5 zł za godzinę.
Wszystkich chętnych zapraszamy na spotkanie organizacyjne, a po krótkim spotkaniu będzie możliwość zatańczenia ZUMBY (minimalna ilość osób chętnych, aby zajęcia się odbyły wynosi 10 – 15 osób).
     Reszta szczegółów będzie omawiana na spotkaniu w środę 17 lutego. Osoby, które w tym dniu będą chciały wziąć udział w zajęciach ZUMBY niech wezmą ze sobą strój sportowy.

W związku z Zarządzeniem nr 14/2016 Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec  z dnia 04.02.2016r. informujemy, iż wybory Sołtysa oraz Rady Sołeckiej sołectwa Jagodzin zostały zaplanowane na dzień 28 lutego 2016 r.  zostaną przeprowadzone w Domu Kultury w Jagodzinie. Głosowanie odbędzie się w godzinach od 9:00 do 16:00.

     W poniedziałek, 1 lutego br. pożegnaliśmy zmarłego naszego Sołtysa Bogdana Mścichowskiego. W Kościele Filialnym w mszy pogrzebowej, a następnie na cmentarzu komunalnym w ceremonii pogrzebowej tłumnie uczestniczyli mieszkańcy Jagodzina oraz wszyscy, którzy znali śp. Bogdana, z którym współpracowali, spotykali się czy też uczestniczyli w realizacji zadań wynikających z pełnionych funkcji.
     Bogdan Mścichowski funkcję Sołtysa objął w dniu 5 maja 2000 roku i pełnił ją przez cztery kadencje, do dnia nagłej śmierci w dniu 30 stycznia 20016 roku.