• 1zzz

  jagodzin.pl

 • 2

  Strona poświęcona miejscowości Jagodzini.

 • 3

  jagodzin.pl

 • 4

  Strona poświęcona miejscowości Jagodzini.

Copyright 2019 - Custom text here

      Informuję mieszkańców sołectwa Jagodzin, że od przyszłego tygodnia mogą osobiście kontaktować się z sołtysem w pomieszczeniu znajdującym się na parterze budynku byłej szkoły podstawowej Jagodzin nr 81 celem omówienia nurtujących ich problemów, zgłaszania ewentualnych uwag i spostrzeżeń dotyczących sołectwa. Mogą również dokonać wpłat podatku rolnego, od nieruchomości, leśnego, za wywóz odpadów komunalnych, od posiadania psa.

Proponuję następujące dni oraz godziny przyjmowania interesantów.

WTOREK   -   godz. 17:00 – 19:00
ŚRODA   -   godz. 10:00 – 12:00
CZWARTEK   -   godz. 17:00 – 19:00

     Ponadto informuję, że pomieszczenie to w dalszym ciągu będzie spełniało dotychczasową funkcję magazynku na sprzęt sportowy.
Osobiście chcę podziękować Panu Burmistrzowi UGiM w Węglińcu oraz Panu Dyrektorowi Zakładu Usług Komunalnych w Węglińcu za okazaną życzliwość, zrozumienie i pomoc przy organizacji wymienionego pomieszczenia.

SOŁTYS        
ZBIGNIEW ZAWADZKI