• 1zzz

  jagodzin.pl

 • 2

  Strona poświęcona miejscowości Jagodzini.

 • 3

  jagodzin.pl

 • 4

  Strona poświęcona miejscowości Jagodzini.

Copyright 2019 - Custom text here

      Uprzejmie informuję, że w dniu 15 marca br. upływa termin zapłaty:

 • podatku od nieruchomości
 • podatku rolnego
 • podatku leśnego
 • łącznego zobowiązania pieniężnego

     Podatki należy wpłacać na rachunek bankowy
Urzędu Gminy i Miasta w Węglińcu
nr 12 8382 0001 2600 0648 3000 0010
lub u sołtysa.

     Dodatkowo informuję, że w dniach 9 i 10 marca 2016 roku będę osobiście przyjmował wpłaty od mieszkańców w budynku Domu Kultury w Jagodzinie Nr 30 w godzinach 17.00-19.00. W przypadku osób starszych proszę o osobisty kontakt pod numerem telefonu stacjonarnego 75 7714343 lub komórkowego 605 558 146 celem ustalenia terminu oraz sposobu zapłaty.

SOŁTYS          
ZBIGNIEW ZAWADZKI