• 1zzz

  jagodzin.pl

 • 2

  Strona poświęcona miejscowości Jagodzini.

 • 3

  jagodzin.pl

 • 4

  Strona poświęcona miejscowości Jagodzini.

Copyright 2019 - Custom text here

Stan zanieczyszczenia powietrza ma znaczący wpływ na zdrowie populacji ludzkiej oraz środowisko, w którym żyjemy. Emisja dużej ilości pyłów i gazów cieplarnianych do atmosfery, powstająca w trakcie spalania niskokalorycznych paliw stałych, jest częstą przyczyną schorzeń układu oddechowego, zwłaszcza u dzieci, i przyczynia się do degradacji środowiska naturalnego. Dodatkowym problem są stale rosnące koszty konwencjonalnych paliw, energii elektrycznej oraz cieplnej.

    W ramach tegorocznego konkursu organizowanego przez Dolnośląską Instytucję Pośredniczącą w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego, Gmina Węgliniec w partnerstwie z grupą innych gmin zamierza pozyskać środki na dofinansowanie przeznaczone na wymianę nieekologicznych kotłów i pieców na nowe bardziej przyjazne środowisku i tańsze w eksploatacji systemy wytwarzania ciepła.

    Dofinansowanie dla mieszkańców może sięgnąć 85 % kosztów kwalifikowalnych, a realna dotacja od 15 do 40 tys. zł.

   Prosimy osoby zainteresowane przystąpieniem do programu o wypełnienie ankiety odnośnie zapotrzebowania na wymianę źródeł ciepła oraz wskazanie jakimi instalacjami jesteście Państwo zainteresowani.

   Ankiety można pobrać poniżej. Wypełnione ankiety proszę dostarczyć do dnia 15.01.2019 r. do pokoju nr 2 w Urzędzie Gminy i Miasta Węgliniec bądź przesłanie mailem na adres www.wegliniec.pl

UWAGA

W ramach projektów nie będzie możliwa wymiana następujących źródeł ciepła:

 1. a) dotychczas używanych kotłów gazowych i olejowych na inne źródła ciepła
 2. b) dotychczas używanych źródeł ciepła na kotły węglowe, w tym na ekogroszek, niezależnie od ich klasy

Dodatkowe informacje można uzyskać na spotkaniu, które odbędzie się  w Węglinieckim Centrum Kultury – 19.12.2018 r. o godz. 1600.

 Ankieta