• 1zzz

  jagodzin.pl

 • 2

  Strona poświęcona miejscowości Jagodzini.

 • 3

  jagodzin.pl

 • 4

  Strona poświęcona miejscowości Jagodzini.

Copyright 2019 - Custom text here

W sali narad Nadleśnictwa Ruszów w dniu 10 marca 2017 roku przeprowadzono eliminacje gminne do Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej – ,,Młodzież Zapobiega Pożarom” w dwóch kategoriach wiekowych tj. uczniowie gimnazjum i szkoły podstawowej.  Organizatorem konkursu na szczeblu gminy był Zarząd Oddziału  Miejsko – Gminnego ZOSP RP w Węglińcu przy wsparciu Komendy Powiatowej PSP w Zgorzelcu i OSP Ruszów. Uczestnicy rozwiązywali test pisemny różny dla każdej grupy wiekowej przygotowany przez przewodniczącego komisji st. kpt. Huberta Jarosza  z KP PSP w Zgorzelcu.

Po napisaniu testów uczestnicy konkursu udali się do sali edukacyjnej gdzie pod przewodnictwem Leśniczego Artura Krasuskiego mogli zapoznać się z walorami przyrodniczymi Nadleśnictwa Ruszów oraz Borów Dolnośląskich a komisja w spokoju sprawdzała poprawność udzielonych odpowiedzi.  Po dokonaniu oceny prac pisemnych wyniki eliminacji gminnych przedstawiają się następująco:

I - w kategorii wiekowej – Szkoła Podstawowa

Miejsce

Imię i nazwisko

Ilość

punktów

Kogo reprezentował(a)

1

Michał Grabowski

33

SP Czerwona Woda

2

Kutrowski

28

MDP Czerwona Woda

3

Szymon Grabowski

27

MDP Czerwona Woda

4 – 5

Paulina Szymanek

25

MDP Ruszów

Wojciech Sawicki

25

SP Czerwona Woda

6

Gabriela Mazurkiewicz

24

SP Węgliniec

7 - 8

Dawid Matuszak

16

SP Ruszów

Kamil Tyranowski

16

SP Ruszów

Uczniowie z miejsc 1-6 awansowali do eliminacji na szczeblu powiatu

 

 IIw kategorii wiekowej – Gimnazjum

Miejsce

Imię i nazwisko

Ilość

punktów

Kogo reprezentował(a)

1

Maksymilian Drgas

32

Gimnazjum Ruszów

2

Grzegorz Maliński

29

MDP Ruszów

3

Aleksandra Bajorek

27

MDP Węgliniec

4

Piotr Drejws

26

MDP Stary Węgliniec

5

Hubert Dąbrowski

25

Gimnazjum Ruszów

6

Patrycja Płonka

23

MDP Jagodzin

7

Patrycja Machacz

20

MDP Stary Węgliniec

8

Jakub Wrzesiński

17

Gimnazjum Węgliniec

9

Klaudia Pluskota

16

MDP Jagodzin

10

Dominika Pawlak

14

MDP Węgliniec

Uczniowie z miejsc 1-4 awansowali do eliminacji na szczeblu powiatu

 

Zdobywcy trzech pierwszych miejsc otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe ufundowane przez Burmistrza i Radę Miejską w Węglińcu a pozostali uczestnicy dyplomy pamiątkowe . Nagrody osobiście wręczał Burmistrz GiM S. Mikołajczyk, Przewodniczący RM W. Błauciak i Nadleśniczy N-ctwa Ruszów  J. Kobielski. Biorący udział w konkursie uczniowie, którzy reprezentowali szkoły i Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze wykazali się bardzo wysokim poziomem wiedzy z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Organizatorzy serdecznie dziękują fundatorom nagród,  nauczycielom i opiekunom MDP za bardzo dobre przygotowanie młodzieży do konkursu oraz Nadleśnictwu Ruszów za udostępnienie obiektu i poczęstunek.

 J. Droś – Komendant Gminny OSP

mt_gallery: