• 1zzz

  jagodzin.pl

 • 2

  Strona poświęcona miejscowości Jagodzini.

 • 3

  jagodzin.pl

 • 4

  Strona poświęcona miejscowości Jagodzini.

Copyright 2019 - Custom text here

W dniu 04.03.2017 w sali Domu Kultury w Jagodzinie odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze Ochotniczej Straży Pożarnej w Jagodzinie. W podsumowaniu 2016r. uczestniczyli czynni członkowie jednostki, członkowie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej oraz ich rodzice, a także zaproszeni goście: Stanisław Mikołajczyk Burmistrz Gminy i Miasta Węgliniec, Waldemar Błauciak Przewodniczący Rady Miejskiej Węglińca i Wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Zgorzelcu oraz Janusz Droś Komendant Gminny ZOSP RP w Węglińcu.

Zebranie rozpoczęło się złożeniem Uroczystej Przysięgi przez Młodzieżową Drużynę Pożarniczą oraz przedstawieniem sprawozdania z jej działalności. Następnie przedstawione zostały sprawozdania z działalności jednostki z roku ubiegłego oraz zamierzenia na rok bieżący. Kolejnym punktem było głosowanie za udzieleniem absolutorium Zarządowi OSP, które zostało udzielone jednogłośnie.

Podczas "wolnych wniosków", doszło to twórczej dyskusji, której owocem było przegłosowanie wniosku o "Podjęcie kroków w celu rozpoczęcia procedury przystąpienia jednostki OSP Jagodzin do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego".

Warto także przypomnieć co zmieniło się w naszej jednostce w 2016 roku:

 • Przeprowadzono naprawę układu kierowniczego i hamulcowego w pojeździe STAR 266
 • Zakupiono oponę do samochodu STAR 266
 • Zakupiono odcinki węży tłocznych 52 i 75 oraz prądownicę typu TURBO
 • Zakupiono kompletne umundurowania specjalne (2 sztuki)
 • Wykonanie powierzchni asfaltowej na drodze dojazdowej do budynku Remizy

Stan osobowy jednostki wynosi 34 strażaków oraz 13 druhów Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej.

Plany jednostki na rok 2017 są bardzo ambitne. Zakup motopompy pożarniczej oraz montaż instalacji Zintegrowanego Systemu Alarmowania i Ochrony Ludności DSP‑50 są naszymi priorytetami. Wiele rzeczy udało się nam zrealizować dzięki pomocy mieszkańców, sponsorów oraz władz lokalnych. Serdecznie wszystkim dziękujemy i mamy nadzieję, że nadal będziemy mogli liczyć na pomoc w realizacji postawionych celów.

mt_gallery: