• 1zzz

  jagodzin.pl

 • 2

  Strona poświęcona miejscowości Jagodzini.

 • 3

  jagodzin.pl

 • 4

  Strona poświęcona miejscowości Jagodzini.

Copyright 2019 - Custom text here

Pomimo wcześniejszego apelu Powiatowego Lekarza Weterynarii, w dalszym ciągu można zaobserwować na terenach wiejskich, stada drobiu, ptaki ozdobne, gołębie, które nie  są  odosobnione i nie przebywają w  zamkniętych obiektach budowlanych, brak mat dezynfekcyjnych, a także nie stosowanie się do pozostałych punktów apelu. W związku z tym przypominam, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20.12.2016 /Dz.U.2016 poz.2091/ w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków, osoby utrzymujące drób lub inne ptaki, zobowiązane m.in. do:

 • zgłaszania do powiatowego lekarza weterynarii  miejsc, w których utrzymywany jest drób lub inne ptaki z wyłączeniem ptaków utrzymywanych stale  w pomieszczeniach mieszkalnych (§1 pkt.2 lit.b cyt. Rozporządzenia)

 • odosobnienie drobiu lub innych ptaków w gospodarstwie, w szczególności w zamkniętych obiektach budowlanych lub innych miejscach, w sposób uniemożliwiający kontakt z drobiem lub innymi ptakami utrzymywanymi w innych gospodarstwach oraz ograniczający ich kontakt z dzikimi ptakami,(§1 pkt.2 lit. A cyt. Rozporządzenia).

Za niedostosowanie się do powyższych przepisów, grozi kara finansowa. Karę nakłada Powiatowy lekarz Weterynarii, który przy wymierzeniu wysokości kary bierze pod uwagę stopień zagrożenia dla bezpieczeństwa zdrowia publicznego lub zdrowia zwierząt oraz zakres stwierdzonych naruszeń.