• 1zzz

  jagodzin.pl

 • 2

  Strona poświęcona miejscowości Jagodzini.

 • 3

  jagodzin.pl

 • 4

  Strona poświęcona miejscowości Jagodzini.

Copyright 2019 - Custom text here

14 stycznia 2017 roku tradycyjnie w Domu Kultury w Jagodzinie, już po raz szósty na opłatku spotkały się wszystkie pokolenia mieszkańców Jagodzina od najstarszych po dzieci.

Gościliśmy Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec Pana Stanisława Mikołajczyka wraz z małżonką, Wicestarostę Powiatu Zgorzeleckiego Pana Mariusza Wieczorka, Księdza Proboszcza Piotra Mianowskiego. Wśród gości znaleźli się również Pani Dyrektor MGOK w Węglińcu, Pani Dyrektor Zespołu Szkół w Ruszowie, Radni Rady Miejskiej Węglińca, Sołtys Sołectwa Jagodzin.

Na wstępie życzenia świąteczno-noworoczne złożyli Burmistrz Gminy i Miasta Węgliniec, Wicestarosta oraz Sołtys. Głównym punktem spotkania opłatkowego, była wspólna z Księdzem Proboszczem Piotrem Mianowskim modlitwa, życzenia i dzielenie się opłatkiem. Na Sali rozbrzmiała odśpiewana przez uczestników kolęda.

Kolejnym punktem była inscenizacja „jasełek’’ występ uczniów kl.IV Zespołu Szkół w Ruszowie przy wsparciu zespołu „Pryma” pod kierownictwem opiekunów Pani Beaty Mazur i Pana Krzysztofa Zielińskiego. Młodzi artyści zachwycili zebranych śpiewaną formą przedstawienia prezentując swój niezwykły talent.

Po zakończeniu inscenizacji podziękowania dla darczyńców wręczał Sołtys wraz z Burmistrzem Gminy. W kolejnej części spotkania mieszkańcy oraz goście mieli okazję skosztować wspaniałych świątecznych potraw oraz ciast domowego wypieku przygotowanych przez gospodynie z Jagodzina. Nie zabrakło wspólnego kolędowania, a pod koniec uroczystości także miłej niespodzianki – na scenie wystąpił zaprzyjaźniony zespół „Podolanie” z Czerwonej Wody prezentując najpiękniejsze polskie kolędy i pastorałki w autorskim wykonaniu.

Organizacja spotkania opłatkowego możliwa była dzięki wspólnej pracy Strażaków z OSP, Sołtysa i Rady Sołeckiej, Stowarzyszenia „Moja Wieś Jagodzin, Grupy Odnowy Wsi, młodzieży oraz indywidualnych mieszkańców Jagodzina i nie tylko. Wytężona praca organizatorów spotkania opłatkowego połączona została z hojnością sponsorów i darczyńców, którymi byli: Nadleśnictwa z Pieńska, Ruszowa, Węglińca, MGOK z Węglińca, Apteka „ Pod Słońcem” z Węglińca Małgorzaty i Macieja Kozaków, Zakład Ogólno Budowlany z Pieńska Stefana Chmieleckiego oraz sponsorów indywidualnych: Pani Moniki Matuszak, Pani Zofii Pierścionek, Panów Dariusza Pluskoty, Andrzeja Kusiaka, Adama Napolskiego, ofiarodawcy anonimowego. Dziękuje wszystkim Paniom z Jagodzina za wspaniałe potrawy i ciasta domowego wypieku, Księdzu Proboszczowi Piotrowi Mianowskiemu za wspólną modlitwę, Panom i Strażakom za prace organizacyjne i porządkowe. Młodzieży za wspaniałą obsługę, Pani Dyrektor i wychowawczyni oraz uczniom kl.IV za występy. Szczególne podziękowania należą się debiutującej Pani prowadzącej uroczystość, która wykazała pełen kunszt i profesjonalizm. Zespołom „Podolanie” z Czerwonej Wody oraz „ Pryma”. Serdecznie dziękuję tak licznie przybyłym mieszkańcom Jagodzina za przyjęcie zaproszenia organizatorów i uczestnictwo w spotkaniu opłatkowym. Dziękuję radnej Rady Miejskiej Węglińca Pani Wandzie Batog z Węglińca za miły gest i docenienie zaangażowania Naszych kucharek i ufundowanie prezentów. Wam Wszystkim obecnym na opłatku i tym, którzy nie mogli uczestniczyć w tym corocznym spotkaniu składam jeszcze raz serdeczne życzenia, wszystkiego najlepszego, dużo zdrowia, szczęścia, radości oraz wzajemnej życzliwości.

Na zakończenie wszystkim, co wnieśli nawet najmniejszy wkład i trud w przygotowanie i przeprowadzenie uroczystości jeszcze raz Serdecznie dziękuję.

Zbigniew Zawadzki Sołtys Sołectwa Jagodzin


Galeria zdjęć ze spotkania opłatkowego