• 1zzz

  jagodzin.pl

 • 2

  Strona poświęcona miejscowości Jagodzini.

 • 3

  jagodzin.pl

 • 4

  Strona poświęcona miejscowości Jagodzini.

Copyright 2019 - Custom text here

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska we Wrocławiu rozpoczął realizację nowego programu ograniczenia niskiej emisji i walki ze smogiem na Dolnym Śląsku. Realizatorem projektu mają być gminy a dotyczy on wymiany pieców węglowych na: kotły gazowe, na lekki olej opałowy, piece elektryczne oraz spełniające wysokie normy ekologiczne kotły na biomasę i kotły węglowe (co najmniej V klasy), podłączenie budynków do lokalnej sieci ciepłowniczej oraz instalacje kolektorów słonecznych, pomp ciepła, paneli fotowoltanicznych oraz przydomowych elektrowni wiatrowych.

Pożyczki udzielane na 2,75% wyniosą do 50 procent kosztów wymiany źródła ogrzewania. Dofinansowanie na dom jednorodzinny będzie mogło wynieść maksymalnie 10 tyś. złotych, w przypadku mieszkania w bloku będzie to 7 tyś. złotych. Wspólnoty mieszkaniowe będą mogły pozyskać dofinansowanie w wysokości 4 tyś. złotych na jedno mieszkanie. Po zakończeniu realizacji programu można wystąpić o umorzenie 50% udzielonej pożyczki.

Dokładne szczegóły realizacji programu zostaną przedstawione mieszkańcom Naszej gminy przez Burmistrza Stanisława Mikołajczyka, po wzięciu udziału w warsztatach dotyczących praktycznych zasad przyznawania i rozliczania dotacji w dniu 17.05.2017.

W celu uzyskania szacunkowych danych dotyczących skali zainteresowania powyższym programem w Naszej gminie, prosimy mieszkańców zainteresowanych wymianą pieca na powyższych warunkach o zgłaszanie tego faktu do sołtysów poszczególnych miejscowości.
(Sołectwo Jagodzin telefon kontaktowy 605558146)

Na zgłoszenia czekamy do dnia 15 maja 2017 roku.

Szczegóły programu dostępne na stronie Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska we Wrocławiu  www.wfosigw.wroclaw.pl