• 1zzz

  jagodzin.pl

 • 2

  Strona poświęcona miejscowości Jagodzini.

 • 3

  jagodzin.pl

 • 4

  Strona poświęcona miejscowości Jagodzini.

Copyright 2019 - Custom text here

Uprzejmie informuję, że w dniu 15 maja 2017 roku upływa termin zapłaty II raty:

 • podatku od nieruchomości
 • podatku rolnego
 • podatku leśnego
 • łącznego zobowiązania pieniężnego
 • opłaty składki członkowskiej  za 2017 rok Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Zgorzelcu

Podatki należy wpłacać bezpośrednio na indywidualny rachunek bankowy wskazany w decyzji wymiarowej na 2017 rok.

Urząd Gminy i Miasta - ul.Sikorskiego 3, 59-940 Węgliniec

Bank Spółdzielczy w Pieńsku o/Węgliniec

-W kasie Banku Spółdzielczego (w budynku Urzędu) w godz. 8:00 – 14:00 (poniedziałek-piątek).

-U sołtysów poszczególnych sołectw.

SOŁTYS            
ZBIGNIEW ZAWADZKI