• 1zzz

  jagodzin.pl

 • 2

  Strona poświęcona miejscowości Jagodzini.

 • 3

  jagodzin.pl

 • 4

  Strona poświęcona miejscowości Jagodzini.

Copyright 2019 - Custom text here

{nomultithumb}

Add a comment

{nomultithumb}

Add a comment

W dniu 22 grudnia 2017 r. w ostatnim dniu nauki przed świętami w Szkole Podstawowej im. Orląt Lwowskich i Bohaterów 37 p.p. 7 Dywizji II AWP w Ruszowie odbyło się niecodzienne święto, tj. Szkolna Wigilia Kresowa. W wydarzeniu tym wzięli udział: uczniowie, nauczyciele, pracownicy, emeryci,  a także zaproszeni goście: Pan Stanisław Mikołajczyk- Burmistrz Gminy i Miasta Węgliniec; Pan Mariusz Wieczorek- Wicestarosta Zgorzelecki; Radni Rady Miejskiej: Pan Waldemar Błauciak- Przewodniczący Rady Miejskiej; Pan Zbigniew Zawadzki, Pan Grzegorz Tyrakowski; Pani Beata Bogacz- Inspektor ds. Oświaty Gminy Węgliniec i Przewodnicząca Stowarzyszenia „Moja Wieś Jagodzin”; Pan Alfred Janicki- Prezes Stowarzyszenia „Kresy w pamięci”; Ks. Piotr Mianowski- Proboszcz Parafii Ruszów; Pani Edyta Petrunio- Przewodnicząca Rady  Rodziców Szkoły Podstawowej w Ruszowie; Pan Mirosław Koza- Sołtys Ruszowa; Pan Janusz Droś- Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Ruszowie; Pani Jadwiga Kuternozińska i Pan Edward Remiszewski- przedstawiciele Klubu Ludzi Aktywnych PIRAT; Pani Danuta Koza-Przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich w Ruszowie oraz Panie i Panowie ze Stowarzyszenia „Moja Wieś Jagodzin”, którzy przygotowali dla nas w tym roku poczęstunek kresowy. Jak co roku- od kilku już lat- tradycyjne danie kresowe- „kutię”- przygotowała dla nas Pani Hanna Rabska.

Add a comment

15 grudnia 2017 roku troje uczniów klas trzecich gimnazjalnych Szkoły Podstawowej w Ruszowie, tj. Julia Dychała, Oliwia Jakimiuk, Jakub Helman wraz z opiekunami A. Sygut i W. Wasyłew- Zwierz wzięło udział w gali podsumowującej V  edycję projektu „Razem w pełni sprawni”, która miała miejsce w Dolnośląskim Centrum Filmowym we Wrocławiu. W czasie uroczystości rozdane zostały statuetki dla twórców najlepszych etiud filmowych dotyczących min. niepełnosprawności, tolerancji, akceptacji, różnorodności, wolności i szacunku dla drugiego człowieka.

Add a comment

{nomultithumb}

Add a comment