• 1zzz

  jagodzin.pl

 • 2

  Strona poświęcona miejscowości Jagodzini.

 • 3

  jagodzin.pl

 • 4

  Strona poświęcona miejscowości Jagodzini.

Copyright 2019 - Custom text here

     W dniu 8 marca 2016 roku na terenie Gminy i Miasta Węgliniec zostanie przeprowadzone wyłapywanie zwierząt bezdomnych.
    Wyłapywanie bezdomnych zwierząt realizowane będzie przez pracowników Schroniska dla Zwierząt Małych w Dłużynie Górnej. Zwierzęta po wyłapaniu umieszczone zostaną w tym schronisku.
     Schronisko dla Zwierząt Małych w Dłużynie Górne jest prowadzone przez Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce Oddział w Zgorzelcu, ul. Warszawska 1, 59-950 Zgorzelec.

     Zarządzenie wydał Burmistrz Gminy i Miasta Węgliniec.
     Dodatkowo informuję, że opłata roczna od posiadania psa na terenie Gminy i Miasta Węgliniec w 2016 roku wynosi 20zł. Osoby, które posiadają psa od 01.01.2016 roku, zobowiązane są do zgłoszenia tego faktu w UGiM w Węglińcu - pokój nr 4 celem rejestracji lub u sołtysów poszczególnych sołectw.
     Termin wniesienia opłaty od posiadania psa do 31 marca 2015 roku.

Sołtys        
Zbigniew Zawadzki