• 1zzz

  jagodzin.pl

 • 2

  Strona poświęcona miejscowości Jagodzini.

 • 3

  jagodzin.pl

 • 4

  Strona poświęcona miejscowości Jagodzini.

Copyright 2019 - Custom text here

{nomultithumb}

{nomultithumb}

Stan zanieczyszczenia powietrza ma znaczący wpływ na zdrowie populacji ludzkiej oraz środowisko, w którym żyjemy. Emisja dużej ilości pyłów i gazów cieplarnianych do atmosfery, powstająca w trakcie spalania niskokalorycznych paliw stałych, jest częstą przyczyną schorzeń układu oddechowego, zwłaszcza u dzieci, i przyczynia się do degradacji środowiska naturalnego. Dodatkowym problem są stale rosnące koszty konwencjonalnych paliw, energii elektrycznej oraz cieplnej.

{nomultithumb}

W dniu  6 grudnia 2018 roku w Domu Kultury w Jagodzinie odbyło się  spotkanie z Mikołajem. Do sali widowiskowej przybyły dzieci wraz z rodzicami, dziadkami,  mieszkańcy, zaproszeni goście - grupa teatralna „Pirat” przy bibliotece publicznej w Ruszowie.