• 1zzz

  Strona jagodzin.pl została uruchomiona w nowej wersji.

 • 2

  Artykuły archiwalne będą sukcesywnie przywracane.

 • 3

  Do czasu zakończenia prac strona może działać nieprawidłowo

 • 4

  jagodzin.pl

Copyright 2018 - Joomla 3.5 Templates - Custom text here

ZAWIADOMIENIE

W dniu 15 lutego 2018 roku
o godz. 17:00 w Domu Kultury w Jagodzinie nr 30 odbędzie się:

ZEBRANIE WIEJSKIE

Tematem zebrania będzie:   

 1. Sprawozdanie z wykonania składek członkowskich i zadań   rzeczowo - finansowych w miejscowości Jagodzin za okres  2015 - 2017 (plan i wykonanie) Rejonowy Związek Spółek Wodnych  
 2. Dyskusja i wnioski.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru delegatów na Walne Zgromadzenie Gminnej Spółki Wodnej w Węglińcu na lata 2018 -2022r.
 4. Zmiana zadań - przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w  ramach funduszu sołeckiego w 2018 roku.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany przeznaczenia środków funduszu sołeckiego w 2018 roku.
 6. Sprawy różne.

Sołtys Sołectwa Jagodzin
Zbigniew Zawadzki      

Dodaj komentarz

Informuję, że Burmistrz Gminy i Miasta Węgliniec ogłosił dodatkowy nabór deklaracji zgłoszenia udziału w „Programie ograniczenia niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego ” przy wsparciu finansowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu dla 8 beneficjentów.

Warunkiem ubiegania się o częściowy zwrot poniesionych nakładów jest złożenie deklaracji w Urzędzie Gminy i Miasta Węglińcu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 09 lutego 2018 roku.

Na liście podstawowej umieszczonych zostanie 8 deklaracji zgłoszonych w naborze dodatkowym spełniających w poniższej kolejności następujące kryteria:

Dodaj komentarz

{nomultithumb}

Dodaj komentarz

To już dwa lata, kiedy pożegnaliśmy zmarłego śp. Bogdana Mścichowskiego wieloletniego sołtysa Sołectwa Jagodzin.
Funkcję Sołtysa objął w dniu 05.05.2000 roku i pełnił ją przez cztery kadencje, do dnia nagłej śmierci w dniu 30 stycznia 2016 roku. 
Inicjator i założyciel OSP w Jagodzinie (20.12.2002 roku). W okresie od 17.01.2003 roku do 28.06.2008 roku pełnił funkcję Prezesa OSP Jagodzin. W latach 2012-2014 nominowany do konkursu "Sołtysa Roku" organizowanego przez  Wojewodę Dolnośląskiego. W 2014 roku odznaczony odznaką "Zasłużony dla Rolnictwa i Rozwoju Wsi" nadaną przez  Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Dodaj komentarz

W dniu 27.01.2018 druhowie MDP Jagodzin w składzie: Brajan Dolata, Hubert Dąbrowski, Adrian Martyna oraz Szymon Iwanicki pod opieką druha Jacka Czekalskiego uczestniczyli w I Turnieju Tenisa Stołowego MDP Gminy Węgliniec w Czerwonej Wodzie. Po bardzo zaciekłej i wyrównanej grze udało się wygrać turniej oraz przywieźć pamiątkowy dyplom oraz puchar. Turniej był bardzo dobrą okazją do integracji z kolegami i koleżankami z pozostałych drużyn. Ciepła i przyjacielska atmosfera, pozwoliła nam mile spędzić dzień. Druhowie naszej MDP już myślą o przyszłorocznej obronie tytułu oraz planują wziąć udział w zawodach podobnej rangi.

Fot. Janusz Droś

Opiekun MDP Jagodzin
Szymon Mikołajczyk 

Dodaj komentarz