• 1zzz

  jagodzin.pl

 • 2

  Strona poświęcona miejscowości Jagodzini.

 • 3

  jagodzin.pl

 • 4

  Strona poświęcona miejscowości Jagodzini.

Copyright 2018 - Joomla 3.5 Templates - Custom text here

Program obejmuje środki pieniężne z budżetu Województwa Dolnośląskiego w wysokości 1.000.000,00 zł przeznaczonych na realizację zadań wybranych przez jego mieszkańców. Zgłaszanym zadaniem może być inicjatywa obywatelska o zasięgu regionalnym (przeznaczona dla mieszkańców  przynajmniej dwóch powiatów dolnośląskich), która przyczynia się do rozwoju i popularyzacji dolnośląskiej kultury, sportu i turystyki. Nie będzie można zgłosić zadań inwestycyjnych,vczadań już dofinansowanych w bieżącym roku budżetowym, rozgrywek z zakresu sportu kwalifikowanego wpisanych do kalendariów związków sportowych , zadań o węższym niż regionalny charakterze czy propozycji przekraczających kwotę 20 tyś zł. Projekt musi być zgodny z obowiązującym prawem. Budżet realizowany będzie w całym województwie , w podziale na 5 okręgów :jeleniogórskim , wałbrzyskim , legnickim , wrocławskim oraz we Wrocławiu. Każdy z okręgów będzie dysponował kwotą  200.000,00 zł.

Dodaj komentarz

{nomultithumb}

Dodaj komentarz

Dzień 10 lutego to pamiętna data, gdzie Sowieci  (10 lutego 1940 r.) dokonali pierwszej masowej deportacji Polaków (głównie ze wschodnich ziem II Rzeczpospolitej Polskiej) na Sybir. Wywieziono średnich i niższych funkcjonariuszy państwowych, samorządowych oraz osadników rolnych z rodzinami. Deportacją objęto 220 tys. mężczyzn, kobiet i dzieci.
To był początek, bo później przeprowadzono następne deportacje (13 kwietnia 1940 r. - 320 tys.; czerwiec- lipiec 1940 r.- 240 tys.; czerwiec 1941 r. – 300 tys.)- ogółem: ponad milion Polaków wywieziono na Sybir i do Kazachstanu.

Dodaj komentarz

Stowarzyszenie „Łatwiej” działające przy Szkole Podstawowej w Ruszowie zakupiło dla uczniów tejże Szkoły piękne figury szachowe, które zostały umiejscowione na II piętrze szkoły. Tam też znajduje się duża szachownica podarowana już wcześniej szkole przez Pana Jarosława Podymę. Koszt zakupu dużych figur szachowych to kwota 1490 zł, z czego kwota 590,76 zł została uzyskana od Państwa z 1% podatku przeznaczonego dla Stowarzyszenia „Łatwiej”; pozostała część kwoty została sfinansowana ze środków własnych Stowarzyszenia.

Dodaj komentarz

ZAWIADOMIENIE

W dniu 15 lutego 2018 roku
o godz. 17:00 w Domu Kultury w Jagodzinie nr 30 odbędzie się:

ZEBRANIE WIEJSKIE

Tematem zebrania będzie:   

 1. Sprawozdanie z wykonania składek członkowskich i zadań   rzeczowo - finansowych w miejscowości Jagodzin za okres  2015 - 2017 (plan i wykonanie) Rejonowy Związek Spółek Wodnych  
 2. Dyskusja i wnioski.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru delegatów na Walne Zgromadzenie Gminnej Spółki Wodnej w Węglińcu na lata 2018 -2022r.
 4. Zmiana zadań - przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w  ramach funduszu sołeckiego w 2018 roku.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany przeznaczenia środków funduszu sołeckiego w 2018 roku.
 6. Sprawy różne.

Sołtys Sołectwa Jagodzin
Zbigniew Zawadzki      

Dodaj komentarz