• 1zzz

  jagodzin.pl

 • 2

  Strona poświęcona miejscowości Jagodzini.

 • 3

  jagodzin.pl

 • 4

  Strona poświęcona miejscowości Jagodzini.

Copyright 2018 - Joomla 3.5 Templates - Custom text here

Z uzyskanych informacji od Marszałka Województwa Dolnośląskiego Pana Cezarego Przybylskiego wynika że: Na spotkaniu w terenie z inspektorem DSDiK i Burmistrzem Gminy Węgliniec uzgodniono , iż remont między Ruszowem a Jagodzinem wykonany zostanie razem z budową chodników na podstawie dokumentacji  projektowej  wykonanej przez DSDiK, gdzie koszt budowy chodnika w 100% pokrywa Gmina. DSDiK  przystąpiło do  przygotowania dokumentów przetargowych w celu wyłonienia wykonawcy zadania związanego z przebudową drogi  wojewódzkiej Nr 296 w ramach  którego przewiduje się  budowę chodnika i przebudowę  jezdni.

Dodaj komentarz

W dniu 21.09.2018 roku w Domu Kultury w Jagodzinie odbyło się zebranie wiejskie, w którym uczestniczyło 26 mieszkańców, w tym również zaproszony Burmistrz Gminy i Miasta Węgliniec Stanisław Mikołajczyk będący równocześnie mieszkańcem naszego sołectwa.Głównym tematem zebrania był podział środków z funduszu sołeckiego w 2019 roku w kwocie 22.051,80 zł. W trakcie zebrania zarówno mieszkańcy jak również Rada Sołecka przedstawiła swoje propozycje, co do podziału w/w kwoty między innymi na: zakup ławek i koszy na plac zabaw, zakup motopompy pływającej dla OSP Jagodzin, zakup stołów i ławek cateringowych, zakup i montaż tablic kierunkowych z oznaczeniem posesji, ścieżki edukacyjne.

Dodaj komentarz

"Це було дуже приємно"

W dniach od 7 do 14 września 2018 r. Szkoła Podstawowa im. Orląt Lwowskich i Bohaterów 37 P.P. 7 Dywizji II Armii Wojska Polskiego w Ruszowie gościła u siebie 19-osobową delegację uczniów i nauczycieli ze Szkoły Ogólnooświatowej w Jezierzanach na Ukrainie. Wspólnie z naszymi uczniami realizowali projekt „Haft Podolski dla Izby Podolskiej”. Program pobytu był bardzo napięty. Staraliśmy się, by razem z naszymi uczniami, zobaczyli miejsca wszystkim nam bliskie, ważne i ciekawe.

Dodaj komentarz

ZAWIADOMIENIE

W dniu 21 września 2018 roku o godz.18:00

w Domu Kultury w Jagodzinie nr 30
odbędzie się

ZEBRANIE WIEJSKIE

Tematy  zebrania:

 1. Ustalenie zadań - przedsięwzięć lub ich zakresu przewidzianych do realizacji w ramach funduszu sołeckiego w 2019 roku.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia środków funduszu sołeckiego w 2019 roku.
 3. Sprawy różne

Sołtys  Sołectwa  Jagodzin
Zbigniew Zawadzki    

Dodaj komentarz