• 1zzz

  jagodzin.pl

 • 2

  Strona poświęcona miejscowości Jagodzini.

 • 3

  jagodzin.pl

 • 4

  Strona poświęcona miejscowości Jagodzini.

Copyright 2019 - Custom text here

W  dniu 19  września 2019 roku w Domu Kultury w Jagodzinie  odbyło się  Zebranie Wiejskie w którym uczestniczyło  24  mieszkańców  oraz zaproszony Burmistrz Gminy i Miasta Węgliniec  Mariusz Wieczorek  wraz z  radną Rady Miejskiej Węglińca Bogumiłą Glonek.. Porządek zebrania wiejskiego przedstawiał się następująco :

1.Ustalenie zadań-przedsięwzięć lub ich zakresu przewidzianych do realizacji w ramach funduszu sołeckiego  w 2020 roku.

2.Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia środków funduszu sołeckiego w 2020 roku

3.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany przeznaczenia środków funduszu sołeckiego w 2019 roku

4.Sprawy różne

    W  trakcie zebrania Sołtys przedstawił  propozycję Rady Sołeckiej i zaproponował aby środki z  funduszu sołeckiego w 2020 roku w wysokości 23 722 , 29 zł  przeznaczyć na  następujące zadania.

 1. Zakup i montaż tablic kierunkowych z oznaczeniem numerów posesji wraz ze słupkami .
 2. Zakup i montaż urządzeń wyposażenia placu zabaw.

 

   Nie mniej jednak w trakcie dyskusji  ,   mieszkańcy zgłosili propozycję  aby  część pieniędzy przeznaczyć na parking  w rejonie działki gminnej przy sklepie PHU ,,Monika’’.
            Ponadto druhowie z OSP zwrócili się z propozycją przeznaczenia części  środków finansowych na zagospodarowanie terenu przy OSP Jagodzin. W wyniku dalszych dyskusji i rozmów ustalono priorytety dla naszego Sołectwa tj.zakup i montaż tablic z oznaczeniem numerów posesji oraz zakup i montaż urządzeń wyposażenia placu zabaw w urządzenia sprawnościowe, rekreacyjne oraz edukacyjne.

    Następnie poddano pod głosowanie  Uchwałę Nr 1/2019  Zebrania Wiejskiego w Jagodzinie z dnia 19.09.2019 roku w sprawie przeznaczenia środków funduszu sołeckiego w 2020 roku.

1.Zakup i montaż tablic kierunkowych  z oznaczeniem numerów posesji wraz ze słupkami w kwocie 10 000,00 zł

2.Zakup i montaż urządzeń wyposażenia placu zabaw w kwocie 13 722,29 zł

Ogólna kwota funduszu sołeckiego w 2020 roku wynosi 23 722 , 29 zł

 Wynik głosowania  24  mieszkańców „za”  0- przeciw  0-wstrzymujących.Podjęto również Uchwałę Nr 2/2019 Zebrania Wiejskiego w Jagodzinie z dnia 19.09.2019 roku w sprawie zmiany przeznaczenia środków funduszu sołeckiego w 2019 roku:

1.Dofinansowanie prac adaptacyjno remontowych pomieszczeń po lokalach mieszkalnych w Domu Kultury w kwocie 14.300,00 zł

2.Zakup motopompy pływającej dla OSP Jagodzin w kwocie 6.000,00 zł

3.Zakup i montaż tablic kierunkowych z oznaczeniem numerów posesji wraz ze słupkami w kwocie 1 751,80 zł .Ogólna kwota funduszu sołeckiego w 2019 roku wynosi 22 051,80 zł

Wynik głosowania 24  mieszkańców ,,za’’ 0- przeciw , 0 - wstrzymujących

        W sprawach różnych   mieszkańcy ponownie poruszyli temat braku oświetlenia , drogi dojazdowej oraz wiaty na  przystanku PKP. Burmistrz przekazał informację ,że zostaną podjęte rozmowy z przedstawicielami PLK we Wrocławiu .Poruszono również kwestię remontu drogi wojewódzkiej Nr 296,gospodarki odpadami , kanalizacji i utylizacji azbestu jak również dodatkowych lamp oświetleniowych na terenie sołectwa. Zagospodarowania i przejęcia terenu przez gminę  po  byłej spółce z.o.o Wolf  Jelenia Góra .Odpowiedzi udzielali zarówno Burmistrz Gminy i Miasta Węgliniec Mariusz Wieczorek oraz Sołtys Sołectwa Jagodzin Zbigniew  Zawadzki .

Sołtys           
Zbigniew Zawadzki