• 1zzz

  jagodzin.pl

 • 2

  Strona poświęcona miejscowości Jagodzini.

 • 3

  jagodzin.pl

 • 4

  Strona poświęcona miejscowości Jagodzini.

Copyright 2019 - Custom text here

ZAWIADOMIENIE

W dniu 19 września 2019 roku o godz. 17:30

w Domu Kultury w Jagodzinie, nr 30 odbędzie się

ZEBRANIE WIEJSKIE

Tematy zebrania :

 1. Ustalenie zadań-przedsięwzięć lub ich zakresu do realizacji w ramach funduszu sołeckiego 2020 roku.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia środków funduszu sołeckiego w 2020 roku
 3. Sprawy różne

Sołtys Sołectwa Jagodzin
Zbigniew Zawadzki