• 1zzz

  jagodzin.pl

 • 2

  Strona poświęcona miejscowości Jagodzini.

 • 3

  jagodzin.pl

 • 4

  Strona poświęcona miejscowości Jagodzini.

Copyright 2019 - Custom text here

Uprzejmie informuję, że w dniu 15 września  2019 roku upływa  termin zapłaty III raty:

 • podatku od nieruchomości.
 • podatku rolnego.
 • podatku leśnego.
 • łącznego zobowiązania pieniężnego.
 • opłaty za wywóz odpadów  komunalnych.

Podatki należy wpłacać bezpośrednio na indywidualny rachunek bankowy wskazany w decyzji wymiarowej na 2019 rok.

Urząd Gminy i Miasta

 1. Sikorskiego 3 , 59-940 Węgliniec

Bank Spółdzielczy w Pieńsku o/Węgliniec

- W kasie Banku Spółdzielczego (w budynku Urzędu) w godz. 8:00 – 14:00 poniedziałek-piątek.

- U sołtysów poszczególnych sołectw.

SOŁTYS          
ZBIGNIEW ZAWADZKI