• 1zzz

  jagodzin.pl

 • 2

  Strona poświęcona miejscowości Jagodzini.

 • 3

  jagodzin.pl

 • 4

  Strona poświęcona miejscowości Jagodzini.

Copyright 2019 - Custom text here

Uprzejmie informuję, że w dniu 15 maja 2019 roku upływa termin zapłaty II raty:

 • podatku od nieruchomości.
 • podatku rolnego.
 • podatku leśnego.
 • łącznego zobowiązania pieniężnego.
 • opłaty za wywóz odpadów  komunalnych .
 • opłaty składki członkowskiej  za 2019 rok Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Zgorzelecu.

 

         Podatki należy wpłacać bezpośrednio na indywidualny rachunek bankowy wskazany w decyzji wymiarowej na 2019 rok.

Urząd Gminy i Miasta, ul. Sikorskiego 3 , 59-940 Węgliniec

Bank Spółdzielczy w Pieńsku o/Węgliniec

-W kasie Banku Spółdzielczego ( w budynku Urzędu) w godz. 8.00 – 14.00 poniedziałek-piątek.

-U sołtysów poszczególnych sołectw.

SOŁTYS         
ZBIGNIEW ZAWADZKI