• 1zzz

  jagodzin.pl

 • 2

  Strona poświęcona miejscowości Jagodzini.

 • 3

  jagodzin.pl

 • 4

  Strona poświęcona miejscowości Jagodzini.

Copyright 2019 - Custom text here

Informuję, że termin zapłaty za odbiór odpadów komunalnych -  IV kwartał 2018 upływa w dniu 15  grudnia 2018 roku. Opłatę można uiścić na indywidualny rachunek bankowy (złożony w Banku lub poprzez Internet), w kasie Urzędu Gminy i Miasta w Węglińcu przy ul. Sikorskiego 3 lub u sołtysa.

Sołtys Sołectwa Jagodzin
Zbigniew Zawadzki