• 1zzz

  jagodzin.pl

 • 2

  Strona poświęcona miejscowości Jagodzini.

 • 3

  jagodzin.pl

 • 4

  Strona poświęcona miejscowości Jagodzini.

Copyright 2019 - Custom text here

Szanowni mieszkańcy  Gminy i Miasta Węgliniec - sołectwa Jagodzin i Piasecznej.

W związku z zakończeniem VII kadencji Rady Miejskiej Węglińca 2014-2018 , pragnę serdecznie   podziękować wszystkim , których w tym czasie spotkałem podczas kadencji na swojej drodze. Miałem okazję  współpracować z bardzo wartościowymi ludźmi ,którzy zawsze byli otwarci na dialog i wspólne działanie , czego efekty widoczne są dziś w całej gminie. W tym miejscu w szczególności  pragnę  podziękować :

-Byłemu Burmistrzowi Gminy i Miasta Węgliniec Stanisławowi Mikołajczykowi , sekretarzowi Marcinowi Papla , skarbnik Jolancie Zawiszy. Kierownikom i pracownikom Urzędu Gminy i Miasta Węgliniec .Dyrektorom i Kierownikom jednostek organizacyjnych, sołtysom. Byłemu przewodniczącemu Rady Miejskiej Węglińca Waldemarowi Błauciakowi , wiceprzewodniczącemu Stanisławowi Papieżowi oraz pozostałym Radnym VII kadencji 2014-2018 roku . Pracownikom  obsługi Biura Rady Miejskiej  Marii  Janczak oraz Alicji Biardzkiej .

Miejsce , w którym żyjemy , nie jest jednym z wielu na mapie Polski, jest wyjątkowe,    ponieważ  tu  się urodziłem i wychowałem. Mam tego świadomość i tym większa jest moja satysfakcja i duma z tego ,że wielu z Was doceniło moją pracę i oddało na mnie głos w dwóch poprzednich  kadencjach wyborów samorządowych 2010-2018.

Dziękuję również  także tym wszystkim , którzy w nich uczestniczyli i dokonali wyboru zgodnie ze swoimi poglądami i oczekiwaniami.

Kończąc  VII kadencję Rady Miejskiej w Węglińcu mam poczucie dobrze spełnionego obowiązku ,choć niektórzy nie  są w pełni usatysfakcjonowani z moich działań, to jednak najważniejsza dla mnie jest moja uczciwa ocena , która dziś  brzmi : „zawsze można więcej i lepiej , ale ja przez te osiem lat działałem ze wszystkich  sił  angażując się w pracę w stu procentach i dzięki temu udało  nam się w tym czasie dokonać wielu zmian na lepsze”. 

Zapewniam też , że jako sołtys oraz mieszkaniec  Jagodzina będę stale obserwował to, co dzieje  się  w gminie i monitorował wszelkie posunięcia i decyzje , a w razie potrzeby służył  swoim  doświadczeniem.

Z  poważaniem  
Zbigniew Zawadzki

{nomultithumb}