• 1zzz

  jagodzin.pl

 • 2

  Strona poświęcona miejscowości Jagodzini.

 • 3

  jagodzin.pl

 • 4

  Strona poświęcona miejscowości Jagodzini.

Copyright 2019 - Custom text here

Uprzejmie informuję, że w dniu 15 listopada 2018 roku upływa termin zapłaty IV raty:

 • podatku od nieruchomości.
 • podatku rolnego.
 • podatku leśnego.
 • łącznego zobowiązania pieniężnego.
 • opłaty za wywóz odpadów komunalnych (termin opłaty do 15 grudnia 2018 roku)

Podatki należy wpłacać bezpośrednio na indywidualny rachunek bankowy wskazany w decyzji wymiarowej na 2018 rok.

Urząd Gminy i Miasta ul. Sikorskiego 3, 59-940 Węgliniec Bank Spółdzielczy w Pieńsku o/Węgliniec

- W kasie Banku Spółdzielczego ( w budynku Urzędu) w godz.8.00 – 14.00 poniedziałek-piątek.

- U sołtysów poszczególnych sołectw.

SOŁTYS          
ZBIGNIEW ZAWADZKI