• 1zzz

  jagodzin.pl

 • 2

  Strona poświęcona miejscowości Jagodzini.

 • 3

  jagodzin.pl

 • 4

  Strona poświęcona miejscowości Jagodzini.

Copyright 2019 - Custom text here

W dniu 21.09.2018 roku w Domu Kultury w Jagodzinie odbyło się zebranie wiejskie, w którym uczestniczyło 26 mieszkańców, w tym również zaproszony Burmistrz Gminy i Miasta Węgliniec Stanisław Mikołajczyk będący równocześnie mieszkańcem naszego sołectwa.Głównym tematem zebrania był podział środków z funduszu sołeckiego w 2019 roku w kwocie 22.051,80 zł. W trakcie zebrania zarówno mieszkańcy jak również Rada Sołecka przedstawiła swoje propozycje, co do podziału w/w kwoty między innymi na: zakup ławek i koszy na plac zabaw, zakup motopompy pływającej dla OSP Jagodzin, zakup stołów i ławek cateringowych, zakup i montaż tablic kierunkowych z oznaczeniem posesji, ścieżki edukacyjne.

W wyniku długotrwałej dyskusji podjęto decyzję, aby środki funduszu sołeckiego w 2019 roku przeznaczyć na następujące zadania:

 1. Zakup motopompy pływającej dla OSP Jagodzin w kwocie 6.000 zł
 2. Dofinansowanie prac adaptacyjno-remontowych pomieszczeń po lokalach mieszkalnych w Domu Kultury w kwocie 16.051,80 zł.

Propozycję oraz projekt uchwały Nr 2/2018 Zebrania Wiejskiego w Jagodzinie z dnia  21.09.2018 roku w sprawie przeznaczenia środków funduszu sołeckiego w 2019 roku poddano pod głosowanie.Wynik głosowania jednogłośnie 25 głosów,, za’’ 0 –wstrzymujących 0-przeciw (jedna osoba nieobecna w czasie głosowania). W sprawach różnych mieszkańcy zwrócili uwagę na następujące zagadnienia i tematy:

 • Wytyczenie drogi dojazdowej do przystanku PKP, zmiana lokalizacji.
 • Zagospodarowania  oraz przejęcia terenu po byłej spółce z.o.o „Wolf” Jelenia Góra
 • Remontu drogi wojewódzkiej 296 na docinku  Jagodzin – Ruszów
 • Bieżących remontów dróg gminnych

Wyczerpujących odpowiedzi w tych kwestiach udzielali zarówno Burmistrz Gminy i Miasta Węgliniec oraz Sołtys.

SOŁTYS SOŁECTWA JAGODZIN
Zbigniew Zawadzki