• 1zzz

  jagodzin.pl

 • 2

  Strona poświęcona miejscowości Jagodzini.

 • 3

  jagodzin.pl

 • 4

  Strona poświęcona miejscowości Jagodzini.

Copyright 2019 - Custom text here

ZAWIADOMIENIE

W dniu 21 września 2018 roku o godz.18:00

w Domu Kultury w Jagodzinie nr 30
odbędzie się

ZEBRANIE WIEJSKIE

Tematy  zebrania:

 1. Ustalenie zadań - przedsięwzięć lub ich zakresu przewidzianych do realizacji w ramach funduszu sołeckiego w 2019 roku.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia środków funduszu sołeckiego w 2019 roku.
 3. Sprawy różne

Sołtys  Sołectwa  Jagodzin
Zbigniew Zawadzki