• 1zzz

  Strona jagodzin.pl została uruchomiona w nowej wersji.

 • 2

  Artykuły archiwalne będą sukcesywnie przywracane.

 • 3

  Do czasu zakończenia prac strona może działać nieprawidłowo

 • 4

  jagodzin.pl

Copyright 2018 - Custom text here

Uprzejmie informuję, że w dniu 15 września 2018 roku upływa termin zapłaty III raty:

 • podatku od nieruchomości.
 • podatku rolnego.
 • podatku leśnego.
 • łącznego zobowiązania pieniężnego.
 • opłaty za wywóz odpadów komunalnych

Podatki należy wpłacać bezpośrednio na indywidualny rachunek bankowy wskazany w decyzji wymiarowej na 2018 rok.

Urząd Gminy i Miasta
ul.Sikorskiego 3
59-940 Węgliniec

Bank Spółdzielczy w Pieńsku o/Węgliniec

- W kasie Banku Spółdzielczego (w budynku Urzędu) w godz. 8.00 – 14.00 poniedziałek-piątek.

- U sołtysów poszczególnych sołectw.

SOŁTYS           
ZBIGNIEW ZAWADZKI