• 1zzz

  jagodzin.pl

 • 2

  Strona poświęcona miejscowości Jagodzini.

 • 3

  jagodzin.pl

 • 4

  Strona poświęcona miejscowości Jagodzini.

Copyright 2019 - Custom text here

Dnia 16 sierpnia 2018 roku Burmistrz Gminy i Miasta Węgliniec Stanisław Mikołajczyk uczestniczył w spotkaniu samorządowców w Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego w Jeleniej Górze . Celem spotkania było uroczyste podpisanie umów oraz odbiór promes na dofinansowanie zadań ze środków „Odnowy Wsi Dolnośląskiej”. Promesy przekazywał Marszałek Województwa Dolnośląskiego Cezary Przybylski w asyście Pawła Czyszczonia Dyrektora Wydziału Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego.

Gmina Węgliniec otrzymała dofinansowanie na zadanie: „Remont pomieszczeń w Budynku Domu Kultury w Jagodzinie (Modernizacja)”. Zadanie to będzie realizowane przy wsparciu finansowym samorządu województwa w ramach konkursu „Odnowa Wsi Dolnośląskiej”. Dofinansowanie w kwocie 25.000 zł uzupełni wartość całego zadania wynoszącą 106 600,00 zł,  na którą to kwotę składają się również środki Funduszu Wiejskiego w wysokości 61 600,00 zł i środki budżetu gminy w kwocie 20 000,00 zł.

„Odnowa Wsi Dolnośląskiej” to program najdłużej działający o największej aktywizacji społeczności lokalnych. Celem takiego projektu jest poprawa warunków rozwoju społeczno- ekonomicznego wiejskich miejscowości.

{nomultithumb}

{nomultithumb}