• 1zzz

  jagodzin.pl

 • 2

  Strona poświęcona miejscowości Jagodzini.

 • 3

  jagodzin.pl

 • 4

  Strona poświęcona miejscowości Jagodzini.

Copyright 2019 - Custom text here

Szanowni Beneficjenci,

    W związku z przygotowaniami NFOŚiGW oraz wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej do wprowadzenia ogólnopolskiego Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”, dotyczącego poprawy efektywności energetycznej i zmniejszenia emisji pyłów i innych zanieczyszczeń do atmosfery przez istniejące lub nowo budowane jednorodzinne budynki mieszkalne, Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu powołując się na § 2 ust. 2 Programu priorytetowego „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego” na swoim posiedzeniu w dniu 1 czerwca 2018 r. podjął decyzję o zakończeniu naboru wniosków w ramach przedmiotowego programu.

W związku z zaistniałą sytuacją, wniosek gminy na realizację projektu pn. Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Węgliniec – etap II pozostał nierozpatrzony.

W celu podjęcia kolejnych działań w zakresie wsparcia beneficjentów, którzy złożyli deklaracje do II edycji programu zapraszamy na spotkanie w dniu 09.08.2018r. o godz. 17.00 do sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Węglińcu.