• 1zzz

  jagodzin.pl

 • 2

  Strona poświęcona miejscowości Jagodzini.

 • 3

  jagodzin.pl

 • 4

  Strona poświęcona miejscowości Jagodzini.

Copyright 2019 - Custom text here

W odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego pn. Poprawa bezpieczeństwa w Województwie Dolnośląskim w roku 2018” Gmina Węgliniec złożyła wnioski o dofinansowanie zadań pn. „Zakup średniego samochodu pożarniczego dla jednostki OSP Stary Węgliniec” oraz „Podniesienie poziomu zabezpieczenia Borów Dolnośląskich oraz obszaru szczególnie chronionego Natura 2000 poprzez zakup motopompy pożarniczej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jagodzinie”.

Uchwałą Sejmiku Województw Dolnośląskiego przyznano Gminie Węgliniec dofinansowanie w wysokości 10.000,00 zł na zakup motopompy dla OSP Jagodzin. Wartość całego zadania wynosi 43.000,00 zł. Drugi z wniosków nie otrzymał dofinansowania i zakup samochodu dla OSP Stary Węgliniec nie będzie współfinansowany dotacją Zarządu Województwa Dolnośląskiego.