• 1zzz

  jagodzin.pl

 • 2

  Strona poświęcona miejscowości Jagodzini.

 • 3

  jagodzin.pl

 • 4

  Strona poświęcona miejscowości Jagodzini.

Copyright 2019 - Custom text here

Program obejmuje środki pieniężne z budżetu Województwa Dolnośląskiego w wysokości 1.000.000,00 zł przeznaczonych na realizację zadań wybranych przez jego mieszkańców. Zgłaszanym zadaniem może być inicjatywa obywatelska o zasięgu regionalnym (przeznaczona dla mieszkańców  przynajmniej dwóch powiatów dolnośląskich), która przyczynia się do rozwoju i popularyzacji dolnośląskiej kultury, sportu i turystyki. Nie będzie można zgłosić zadań inwestycyjnych,vczadań już dofinansowanych w bieżącym roku budżetowym, rozgrywek z zakresu sportu kwalifikowanego wpisanych do kalendariów związków sportowych , zadań o węższym niż regionalny charakterze czy propozycji przekraczających kwotę 20 tyś zł. Projekt musi być zgodny z obowiązującym prawem. Budżet realizowany będzie w całym województwie , w podziale na 5 okręgów :jeleniogórskim , wałbrzyskim , legnickim , wrocławskim oraz we Wrocławiu. Każdy z okręgów będzie dysponował kwotą  200.000,00 zł.

Wniosek projektowy może zgłosić pełnoletni mieszkaniec Dolnego Śląska ,który do swojego pomysłu przekona minimum 50 osób, a zagłosować będą mogli już 16- latkowie. Szacunkowa kwota na jednostkowe zadanie nie może przekroczyć kwoty 20.000,00 zł. Każdy z subregionów w efekcie wyłoni "własne" zwycięskie projekty. W okresie od 16 lutego do 28 lutego 2018 roku będą odbywały się konsultacje społeczne (we Wrocławiu ,Wałbrzychu ,Jeleniej Górze ,Wołowie).
Po okresie konsultacji nastąpi zgłaszanie projektów konkursowych w dniach 1-18  marca br. Po weryfikacji formalno-merytorycznej wniosków  poddane zostaną one społecznemu głosowaniu (4-15 kwietnia br). Konkursy na realizację wyłonionych w głosowaniu zwycięskich projektów odbędą się między 23 kwietnia a  31 maja br. Realizacja zwycięskich projektów budżetu rozpocznie się 9 czerwca br. i potrwa do marca 2019 roku.