• 1zzz

  jagodzin.pl

 • 2

  Strona poświęcona miejscowości Jagodzini.

 • 3

  jagodzin.pl

 • 4

  Strona poświęcona miejscowości Jagodzini.

Copyright 2019 - Custom text here

ZAWIADOMIENIE

W dniu 15 lutego 2018 roku
o godz. 17:00 w Domu Kultury w Jagodzinie nr 30 odbędzie się:

ZEBRANIE WIEJSKIE

Tematem zebrania będzie:   

 1. Sprawozdanie z wykonania składek członkowskich i zadań   rzeczowo - finansowych w miejscowości Jagodzin za okres  2015 - 2017 (plan i wykonanie) Rejonowy Związek Spółek Wodnych  
 2. Dyskusja i wnioski.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru delegatów na Walne Zgromadzenie Gminnej Spółki Wodnej w Węglińcu na lata 2018 -2022r.
 4. Zmiana zadań - przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w  ramach funduszu sołeckiego w 2018 roku.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany przeznaczenia środków funduszu sołeckiego w 2018 roku.
 6. Sprawy różne.

Sołtys Sołectwa Jagodzin
Zbigniew Zawadzki