• 1zzz

  jagodzin.pl

 • 2

  Strona poświęcona miejscowości Jagodzini.

 • 3

  jagodzin.pl

 • 4

  Strona poświęcona miejscowości Jagodzini.

Copyright 2019 - Custom text here

Informuję, że Burmistrz Gminy i Miasta Węgliniec ogłosił dodatkowy nabór deklaracji zgłoszenia udziału w „Programie ograniczenia niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego ” przy wsparciu finansowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu dla 8 beneficjentów.

Warunkiem ubiegania się o częściowy zwrot poniesionych nakładów jest złożenie deklaracji w Urzędzie Gminy i Miasta Węglińcu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 09 lutego 2018 roku.

Na liście podstawowej umieszczonych zostanie 8 deklaracji zgłoszonych w naborze dodatkowym spełniających w poniższej kolejności następujące kryteria:

1.Wymiana pieców i kotłów starej generacji na nowoczesne źródła ciepła według rodzaju źródła ciepła.

- pompy ciepła

- kotły gazowe

-  kotły na lekki olej opałowy

- kotły na biomasę lub paliwo stałe charakteryzujące się parametrami, co najmniej jak dla kotłów 5 klasy wg.PN-EN- 303-5-2012

2.Wymianie pieców i kotłów starej generacji na nowoczesne źródła ciepła w miejsce zgłoszonych przez beneficjentów, którzy zrezygnowali z udziału w programie tj.

- montaż pompy ciepła - 1 zgłoszenie

- montaż kotła gazowego - 1 zgłoszenie

- montaż kotła na biomasę - 1 zgłoszenie

- montaż kotła na paliwo stałe - 5 zgłoszeń

 

3.Zrealizowana, udokumentowana już wymiana źródła ogrzewania starej generacji w okresie od dnia 01 lipca 2017 roku do dnia publikacji ogłoszenia o naborze dodatkowym.

4.Data złożenia deklaracji w naborze dodatkowym.

 Pozostałe deklaracje, niezakwalifikowane na liście podstawowej, stanowić będą listę deklaracji rezerwowych, spośród których można wybrać deklarację do udziału w programie w sytuacji rezygnacji z podpisania umowy przez beneficjenta wybranego w naborze dodatkowym.

Wzór deklaracji dostępny na stronie internetowej www.wegliniec.pl w zakładce WYMIANA PIECÓW.