• 1zzz

  jagodzin.pl

 • 2

  Strona poświęcona miejscowości Jagodzini.

 • 3

  jagodzin.pl

 • 4

  Strona poświęcona miejscowości Jagodzini.

Copyright 2019 - Custom text here

W dniach od 15 do 19 stycznia 2018 roku w Szkole Podstawowej w Ruszowie 15  uczniów gimnazjum brało  udział w zajęciach "Ferie z ekonomią". Organizatorem projektu jest Europejski Fundusz Rozwoju  Wsi Polskiej, a jego celem  jest poszerzenie wiedzy ekonomicznej uczniów, rozbudzenie  i kształtowanie w nich postaw przedsiębiorczych, rozwój umiejętności planowania i zarządzania finansami osobistymi oraz poznanie roli banku i funkcji pieniądza.  Udział w projekcie pozwoliło  młodzieży  zdobyć dodatkową wiedzę z zakresu ekonomii. Zajęcia były również zachętą do jej pogłębiania oraz zdobycia pewności siebie w podejmowaniu odważnych wyborów dotyczących swojej dalszej edukacji. Uczestnikami projektu byli : Maciej Magiera , Aleksandra Zwierz, Klaudia Mazur, Patrycja Augustyn, Szymon Iwanicki, Dżesika Nidental, Maciej Porochoński , Marcin Burak z klasy II oraz Oliwia Jakimiuk , Patrycja Płonka, Konrad Matuszak, Jakub Helman, Adam Słota, Maksymilian Drgas, Anna Pitura  z klas III a i b. W ramach projektu uczniowie biorą udział w konkursach na najlepiej napisany blog , a także na sporządzenie planu biznesowego przedsięwzięcia w lokalnej społeczności. Czas na napisanie takiego planu mają „ nasi ekonomiści” do końca marca.  Jak zatem wyglądały nasze spotkania z ekonomią?


Na początku zajęć uczniowie rozwiązywali  test sprawdzający  wiedzę z zakresu ekonomii oraz przedsiębiorczości, wielu z nich uzyskało wynik powyżej 70%. Po zakończeniu sprawdzianu, przyszedł czas na grę integracyjną, w której uczestnicy projektu zapoznali się z panem Rafałem, studentem, który był  współprowadzącym zajęcia.  Podczas zajęć uczniowie brali udział w zabawach, które pozwalały im na poznanie podstawowych pojęć ekonomicznych, takich jak: podaż, popyt, rynek, cena, konkurencja, barter  i wiele innych.  Młodzież także sporządzała budżet rodzinny, uczyła się jaką rolę odgrywa bank centralny
w gospodarce, wykonała mapę, na której umieściła wszystkie przedsiębiorstwa, punkty handlowe i usługowe Gminy Węgliniec. Uczestnicy projektu także odbyli dwie wycieczki – jedną do Banku Spółdzielczego, gdzie mogli zapoznać się między innymi   z zasadami funkcjonowania banków w Polsce, sposobami oszczędzani, funkcjami banków. Druga wycieczka to wizyta u przedsiębiorcy.  Mogliśmy zwiedzić firmę „ Unimuold” w Pieńsku, a także zobaczyć proces produkcji form do szkła. Podsumowanie projektu nastąpi w maju, kiedy to zostaną ogłoszone wyniki konkursu na najciekawszy model biznesowy oraz  najlepiej prowadzony blog przez uczestników projektu. Nagrodą dla zwycięzców jest dwudniowa  darmowa wycieczka do Warszawy .

Urszula Zel

mt_gallery: